Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

Mr. F.W. Aartsen is benoemd tot curator in het faillissement van Arios Two B.V.
17-03-2015

    


>> lees meer

Nieuws

Doorstart faillissementen Charme Hotel Overbosch B.V. en Charme Hotel Overbosch Exploitatie B.V.
04-03-2015

Kees Bijl heeft op 4 maart 2015 als curator in de faillissementen van Charme Hotel Overbosch B.V. en Charme Hotel Overbosch Exploitatie B.V. een doorstart gerealiseerd van het Garderense hotelbedrijf. De koper is de voormalige exploitant Silvius Horeca B.V., geleid door de heer en mevrouw Silvius te Garderen. 


>> lees meer

Nieuws

De Hoge Raad heeft beslist: het omzeilen van de ketenregeling door het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is niet toegelaten
03-03-2015

Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat het niet is toegelaten om bij een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, gelijktijdig een vaststellingsovereenkomst aan te gaan waarbij voornoemde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na een bepaalde periode met wederzijds goedvinden eindigt. 
 


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia