Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

Bent u ZW-proof?
17-04-2014

BENT U ZW-PROOF?
 
Op 1 januari vorig jaar is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid “Vangnetters”, beter bekend als de Modernisering Ziektewet (ZW), in werking getreden. Deze Wet beoogt de werkhervatting van zieke werknemers te stimuleren en het langdurige ziekteverzuim terug te dringen, om zo de instroom van ZW-gerechtigden in de WIA te voorkomen. Het gaat dan vooral om de zogenaamde “vangnetters”, veelal flexibele arbeidskrachten zoals werknemers met een tijdelijk dienstverband en uitzendkrachten, die geen werkgever hebben en als gevolg van ziekte niet in staat zijn tot werken. Teneinde de hiervoor genoemde instroom in de WIA te beperken heeft de regering gemeend de financiële prikkels om ziekte te voorkomen dan wel tot re-integratie te komen voor werkgevers te versterken. Deze financiële prikkels zijn per 1 januari 2014 van kracht geworden.

 


>> lees meer

Nieuws

Mr. S. van der Linden is benoemd tot curator in het faillissement van Kaper Holding B.V.
01-04-2014

Op 1 april 2014 is door de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, het faillissement uitgesproken van Kaper Holding B.V.


>> lees meer

Nieuws

Betekent samenwonen met een gehuwde partner het einde van een alimentatieverplichting?
21-03-2014

Betekent samenwonen met een gehuwde partner het einde van een alimentatieverplichting?


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia