Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

Nieuw: de Wet Flexibel Werken
18-01-2016

Met ingang van 1 januari 2016 zal de Wet Flexibel Werken in werking treden. Deze Wet wijzigt de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Werknemers krijgen hierdoor het recht om de werkgever te verzoeken om naast de arbeidsduur, tevens de werktijden of de arbeidsplaats te wijzigen. Deze wet beoogt het flexibel werken te bevorderen, zodat werknemers meer mogelijkheden krijgen om te werken op de door hen gewenste plaats en op voor hen gunstige tijden.
 


>> lees meer

Nieuws

Mr. F.W. Aartsen is benoemd tot curator in het faillissement van H en M Patenten B.V.
11-01-2016

    


>> lees meer

Nieuws

Mr. F.W. Aartsen is benoemd tot curator in het faillissement van MF Investments B.V.
11-01-2016

    


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia