Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

De effecten van sociale media in het familierecht
12-05-2016

Sociale media, zoals Facebook, Instagram, WhatsApp en Twitter zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Mensen delen online lief en leed met vrienden en familie en soms ook openbaar met de rest van de wereld. De laatste tijd worden er in het familierecht steeds meer uitspraken gedaan, waarbij de rechter in zijn beslissing rekening houdt met bewijsstukken afkomstig van de sociale media. In dit artikel zal ik een viertal uitspraken de revue laten passeren.
 


>> lees meer

Nieuws

De beëindiging met wederzijds goedvinden en een transitievergoeding
19-04-2016

In beginsel heeft een werknemer recht op een transitievergoeding indien hij twee jaar of langer in dienst is en de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt of laat ontbinden bij de rechter. Maar wat is de situatie indien de werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar nemen?
 


>> lees meer

Nieuws

Publicatietermijn jaarrekening verkort tot twaalf maanden!
31-03-2016

Voor het opmaken en publiceren van een jaarrekening door bestuurders van besloten vennootschappen gelden in de wet ?maximum termijnen, die op 1 november 2015 zijn gewijzigd. ?Omdat overschrijding van die termijnen verstrekkende gevolgen kan hebben, is het goed om van de wijzigingen kennis te nemen. 


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia