Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Northwest Atlantic B.V.
07-06-2016

        


>> lees meer

Nieuws

Wet Werk en Zekerheid wordt aangepast!
02-06-2016

Met ingang van 1 juli 2015 zijn de nieuwe ketenregeling en de transitievergoeding van kracht geworden op grond van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) en nu al heeft minister Asscher hiervoor aanpassingen aangekondigd. Het kabinet heeft inmiddels overeenstemming bereikt met de coalitiepartners en de sociale partners over de aanpassingen van de WWZ en het voorstel naar de Tweede Kamer gezonden. De belangrijkste voorstellen betreffen een afwijking van de ketenregeling bij cao en de transitievergoeding na twee jaar ziekte en bij bedrijfseconomisch ontslag.
 

 


>> lees meer

Nieuws

Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van de heer J.I. Pap, h.o.d.n. Graphic Solution Pap
31-05-2016

Op 31 mei 2016 is mr. E.J. Kuper door de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, benoemd tot curator in het faillissement van de heer Jennef Injobert Pap, handelend onder de naam Graphic Solution Pap.
 


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia