Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van J.S. van den Brink Autoverhuur B.V., h.o.d.n. Inqar Almere
07-09-2016

        


>> lees meer

Nieuws

Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Autobedrijf Hemelaar B.V.
06-09-2016

        


>> lees meer

Nieuws

Wettelijke vastlegging pre-pack
05-09-2016

Op 21 juni 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen (WCO) aangenomen. De WCO be­ oogt aansluiting te zoeken bij de inmiddels door het overgrote deel van rechtbanken toegepaste praktijk van de zogenaamde pre-pack. Het doel van het wetsvoorstel is om de afwikkeling van het faillissement en de kansen op voortzetting van (onder­ delen van) de onderneming te verbeteren.


 


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia