Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

Oppassen bij toetreding tot personenvennootschappen
24-09-2015

Bij vennoten van een vennootschap onder firma (VOF) en beherend vennoten van een commanditaire vennootschap (CV) zal bekend zijn dat zij vanaf hun deelname hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die de vennootschap aangaat. Onduidelijk was of de vennoot ook aansprakelijk was voor verplichtingen die ontstaan waren vóór zijn deelname. Aan de verdeeldheid die hierover in lagere rechtspraak bestond, heeft de Hoge Raad in een arrest van 13 maart 2015 een einde gemaakt. Met aanzienlijke gevolgen voor de praktijk!
 


>> lees meer

Nieuws

Mr. F.W. Aartsen is benoemd tot curator in het faillissement van Gelderse Security B.V.
15-09-2015

    


>> lees meer

Nieuws

Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van de heer D. Stol, h.o.d.n. DS Horeca
01-09-2015

    


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia