Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

Ontslag via het UWV na 1 juli 2015
31-08-2015

Met ingang van 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden, waarmee het ontslagrecht ingrijpend is gewijzigd. Een ontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid of op grond van bedrijfseconomische redenen moet langs de weg van het UWV. Een ontslag op andere gronden moet langs de weg van de kantonrechter. De ontslagprocedure bij het UWV is tevens gewijzigd. 


>> lees meer

Nieuws

Mr. F.W. Aartsen is benoemd tot curator in het faillissement van Rozendaals Duurzame Energie B.V.
11-08-2015

    


>> lees meer

Nieuws

Werkgever aansprakelijk voor letselschade werknemer na overval
07-08-2015

Een nachtapotheek wordt overvallen. De inbrekers verschaffen zich toegang via de achterkant van het gebouw. Zij bedreigen de enige aanwezige werkneemster met een pistool. Zij springt van angst uit het raam op de tweede verdieping met ernstig letsel tot gevolg. Zij wordt arbeidsongeschikt. De inbrekers zijn onvindbaar. De werkneemster stelt haar werkgever aansprakelijk voor de schade die zij lijdt.
 


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia