Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

Geslaagd
01-09-2014

Geslaagd 

Wij feliciteren Shanna van der Linden. Zij is cum laude geslaagd voor de postacademische Specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie. Met haar specialisatie zal Shanna haar praktijk op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en letselschade verder uitbouwen 


>> lees meer

Nieuws

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer
01-09-2014

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer

Met onze laatste nieuwsbrief brachten wij u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen die zullen plaatsvinden met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. De beoogde ingangsdatum van de eerste wijzigingen was 1 juli 2014. Inmiddels kunnen wij berichten dat op 10 juni jl. het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid door de Eerste Kamer is aangenomen.
De inwerkingtredingsdatum van de bepalingen die aanvankelijk per 1 juli jl. zouden ingaan is met een half jaar verschoven. De wijzigingen met betrekking tot het proeftijdbeding en het concurrentiebeding alsmede de aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd treden dus per 1 januari 2015 in werking. De overige wijzigingen van het ontslagrecht vinden plaats per 1 juli 2015.


De arbeidsrechtadvocaten van Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten:
Shanna van der Linden  Luciënne Koelewijn
Willemijn Timmer  Frans Aartsen  

 


>> lees meer

Nieuws

Nieuwe regels voor koop en dienstverlening op afstand; wat zijn de gevolgen voor u?
01-09-2014

Nieuwe regels voor koop en dienstverlening op afstand; wat zijn de gevolgen voor u?

Op 13 juni 2014 is nieuwe wetgeving in werking getreden voor op afstand gesloten consumentenovereenkomsten. Deze wetgeving vloeit voort uit de Europese Richtlijn Consumentenrechten 2011/83/EU (“de Richtlijn”) en is geïmplementeerd in de artikelen 6:230g tot en met 230z Burgerlijk Wetboek. Exploiteert u een webshop en/of koopt u weleens iets op internet? Onderstaand de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

 


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia