Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

Wet hervorming kindregelingen en het effect op de kinderalimentatie
09-04-2015

Op 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Door de invoering van deze Wet is het aantal kindregelingen van 11 teruggebracht naar 4. Vervallen zijn: de aanvulling op sociaalminimumuitkeringen voor alleenstaande ouders, gratis schoolboeken, de tegemoetkoming onderwijs- en schoolkosten, de tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen, de aanvullende alleenstaande ouderkorting, aftrek levensonderhoud kinderen en de ouderverlofkorting. De regelingen die thans nog bestaan zijn de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, de combinatiekorting en het kindgebonden budget.  
 


>> lees meer

Nieuws

Mr. F.W. Aartsen is benoemd tot curator in het faillissement van Arios Two B.V.
17-03-2015

    


>> lees meer

Nieuws

Doorstart faillissementen Charme Hotel Overbosch B.V. en Charme Hotel Overbosch Exploitatie B.V.
04-03-2015

Kees Bijl heeft op 4 maart 2015 als curator in de faillissementen van Charme Hotel Overbosch B.V. en Charme Hotel Overbosch Exploitatie B.V. een doorstart gerealiseerd van het Garderense hotelbedrijf. De koper is de voormalige exploitant Silvius Horeca B.V., geleid door de heer en mevrouw Silvius te Garderen. 


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia