Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Handelsonderneming J.E. van der Vegt B.V.
30-06-2015

    


>> lees meer

Nieuws

Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van J.E. van der Vegt Holding B.V.
30-06-2015

    


>> lees meer

Nieuws

Huwelijksvermogen in faillissement
25-06-2015

Een tijd geleden is er een wetsvoorstel gedaan om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. Dit voorstel is recentelijk weer aangepast. Het bestaande stelsel van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt daarmee ingrijpend gewijzigd. Zo zal er bij aanname van de wet nauwelijks meer sprake zijn van een gemeenschap van goederen. Dit heeft weer gevolgen in de situatie dat een bedrijf van één van de echtgenoten in staat van faillissement wordt verklaard. In het onderstaande artikel zal ik ingaan op de situatie zoals die nu is en zoals die zal zijn in het geval artikel 1:96 lid 3 BW wordt aangepast.

 


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia