Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

De Hoge Raad heeft beslist: het omzeilen van de ketenregeling door het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is niet toegelaten
03-03-2015

Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat het niet is toegelaten om bij een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, gelijktijdig een vaststellingsovereenkomst aan te gaan waarbij voornoemde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na een bepaalde periode met wederzijds goedvinden eindigt. 
 


>> lees meer

Nieuws

Het inkomen van de directeur groot aandeelhouder
03-02-2015

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2014 een beschikking gewezen met betrekking tot de vaststelling van het inkomen van de directeur grootaandeelhouder (dga), op basis waarvan zijn draagkracht (wat kan er aan alimentatie betaald worden) wordt berekend.  


>> lees meer

Nieuws

Mr. C. Bijl is benoemd tot curator in het faillissement van Charme Hotel Overbosch Exploitatie B.V.
27-01-2015

    


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia