Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Advo
Caten

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

bijl@vanzeijlbijlaartsen.nl
Kees Bijl

T: 0341 - 420606

Download vCard

Mr. C. Bijl (Kees)

  • Kees Bijl is voornamelijk actief op het insolventierecht, waarin hij zich vergaand heeft gespecialiseerd. Hij treedt regelmatig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surséances van betaling. Ook adviseert Kees Bijl bedrijven in moeilijkheden en bestuurders van gefailleerde bedrijven. Daarnaast houdt Kees Bijl zich bezig met het ondernemingsrecht en het algemeen civiel (proces)recht, met de nadruk op letselschade en het aansprakelijkheidsrecht.
  • Advocaat sinds 1985
  • Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam
  • Insolad/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht
  • Insolad/Erasmus Universiteit Rotterdam Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren
  • Lid Insolad (Vereniging van Insolventierecht Advocaten)

Praktijkgebieden

InsolventierechtVennootschaps en OndernemingsrechtProcespraktijk

Nieuws

15 02 2018 Volstaat de bankgarantie bij faillissement van een huurder? 30 11 2017 Aandachtspunt bij buitenlandse incasso 06 09 2017 Wetgeving in de maak voor dwangakkoord ter voorkoming van faillissement van onderneming 27 07 2017 Bij te late ontruiming na faillissement heeft de verhuurder recht op gebruiksvergoeding. 24 05 2017 Sterkere positie curator 16 01 2017 Doorstart faillissement Pruis Schilderwerken B.V. en Pruis Timmerwerken B.V. 31 03 2016 Publicatietermijn jaarrekening verkort tot twaalf maanden! 24 09 2015 Oppassen bij toetreding tot personenvennootschappen 30 04 2015 Recht van reclame zelden benut 01 10 2014 Het verbod van overdracht of verpanding in inkoopvoorwaarden; oppassen geblazen! 01 01 2014 Arbeidsrechtelijke complicaties bij doorstart 26 06 2013 Enkele aspecten van de 403 verklaring (pdf) 01 12 2012 De bestuurder die naast zijn vennootschap een contract mede ondertekent; wat zijn de gevolgen (pdf)
Stoelen