Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Algemeen civiel recht

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Advocaten

Mw. Mr. S. van der Linden (Shanna)Mw. Mr. L.S. Koelewijn (Luciënne)

Nieuws

08 02 2018 Verpanding van onderhanden werk 30 11 2017 Aandachtspunt bij buitenlandse incasso 23 11 2017 Nieuwe beslagsyllabus uitgekomen 24 09 2015 Oppassen bij toetreding tot personenvennootschappen 30 04 2015 Recht van reclame zelden benut 17 04 2014 Bent u ZW-proof? 22 06 2017 Pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen 01 09 2014 Nieuwe regels voor koop en dienstverlening op afstand; wat zijn de gevolgen voor u? 30 09 2013 Borgtocht en de toestemming van de echtgenoot 28 01 2013 De Nieuwe Wet Incassokosten (pdf)
Stoelen