Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Arbeidsrecht

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Zo houden wij ons bezig met het opstellen en het beoordelen van arbeidsovereenkomsten, het voeren van onderhandelingen in procedures over afvloeiingsregelingen, individuele en collectieve ontslagen, schorsingen, de begeleiding van reorganisaties inclusief het opstellen van een sociaal plan, werknemersconcurrentie en kwesties van medezeggenschap.

Advocaten

Mr. F.W. Aartsen (Frans)Mw. Mr. S. van der Linden (Shanna)Mw. Mr. L.S. Koelewijn (Luciënne)

Nieuws

17 10 2017 Ingrijpende wijzigingen van het arbeidsrecht op komst 01 07 2016 Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 02 06 2016 Wet Werk en Zekerheid wordt aangepast! 19 04 2016 De beëindiging met wederzijds goedvinden en een transitievergoeding 08 03 2016 Afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 17 02 2016 Looninhouding of loonopschorting - oppassen met formulering 18 01 2016 Nieuw: de Wet Flexibel Werken 15 10 2015 Het oproepcontract en de oproepverplichting van de werkgever 31 08 2015 Ontslag via het UWV na 1 juli 2015 05 06 2015 Nieuwe overgangsregeling voor de transitievergoeding 03 03 2015 De Hoge Raad heeft beslist: het omzeilen van de ketenregeling door het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is niet toegelaten 01 12 2014 De Werknemer heeft ontslag genomen; of toch niet? 01 12 2014 Uitnodiging Masterclass Wijzigingen Ontslagrecht 11 06 2014 Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer 01 06 2014 Special Arbeidsrecht: Wijziging van de Ketenregeling 01 06 2014 Special Arbeidsrecht: De wijzigingen met betrekking tot het proeftijdbeding en concurrentiebeding 01 06 2014 Special Arbeidsrecht: Kantonrechter, UWV en ontslagvergoeding 10 02 2014 Is frequent ziekteverzuim van een werknemer een rechtsgeldige reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst? 04 09 2013 Hoge Raad sanctioneert dubbele beloning oproepkrachten 19 07 2013 GPS in de bedrijfsauto: navigatie of controlemiddel voor de werkgever? (pdf) 22 05 2013 Ongeval tijdens bedrijfsuitje (pdf) 01 03 2013 Wijziging Fictieve Opzegtermijn (pdf) 18 12 2012 Verhaal door de werkgever van loon en re-integratiekosten. Hoe zat het ook alweer? (pdf) 25 06 2012 Aansprakelijkheid van inlener bij arbeidsongeval van ingehuurde zzp-er (pdf) 02 05 2012 Werkgevers opgelet: de nieuwe Wet Melding Collectief Ontslag (pdf) 28 09 2017 Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst? Let op de wijze van formulering! 21 09 2017 Handhaving relatiebeding creëert recht op inzage relaties 24 08 2017 Wijzigingen Arbowetgeving per 1 juli 2017 13 07 2017 Geen opbouw vakantiedagen na 2 jaar ziekte 06 07 2017 Billijke vergoeding bij onrechtmatig ontslag heeft geen punitief karakter 28 02 2017 De Hoge Raad beslist: de verkrijgende werkgever dient achterstallige pensioenpremies te betalen 26 07 2016 Zorgplicht werkgever bij wijziging van lopende pensioenregelingen aangescherpt
Stoelen