Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Insolventierecht

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Ook treden de advocaten van ons kantoor regelmatig op als curator en bewindvoerder in omvangrijke faillissementen respectievelijk surseances van betaling. Zo zijn bij ons kantoor onder andere in behandeling de faillissementen van Burgers-Flexiprint B.V. (omzet EUR 37 mln), Post Harderwijk B.V. (omzet EUR 21 mln), FlevOnice Holding B.V. (balanstotaal EUR 16 mln) en Van Rossem Groep B.V. (omzet EUR 32 mln).

Advocaten

Mr. C. Bijl (Kees)Mr. E.J. Kuper (Erik)Mr. F.W. Aartsen (Frans)Mw. Mr. L.S. Koelewijn (Luciënne)

Nieuws

15 02 2018 Volstaat de bankgarantie bij faillissement van een huurder? 08 02 2018 Verpanding van onderhanden werk 14 11 2017 Bestuurdersaansprakelijkheid na eigen aangifte faillissement 06 09 2017 Wetgeving in de maak voor dwangakkoord ter voorkoming van faillissement van onderneming 10 08 2017 Hoge Raad verduidelijkt zijn Koot Beheer/Tideman arrest 27 07 2017 Bij te late ontruiming na faillissement heeft de verhuurder recht op gebruiksvergoeding. 24 05 2017 Sterkere positie curator 04 10 2016 Een vennootschap in financiële moeilijkheden: faillissementsaanvraag of turboliquidatie? 05 09 2016 Wettelijke vastlegging pre-pack 01 01 2014 Arbeidsrechtelijke complicaties bij doorstart 02 12 2013 Het faillissement van een huurder en de financiële gevolgen voor de verhuurder 28 03 2013 Bodemvoorrecht belastingdienst verruimd (pdf) 01 06 2012 Contractsoverneming na doorstart (pdf) 12 10 2017 Einde verjaringstermijn van vordering op niet meer bestaande rechtspersoon 10 08 2017 Verrekeningsverbod in het faillissement 17 07 2017 Hoge Raad geeft uitleg aan het begrip benadeling in de zin van artikel 242 Fw 06 06 2017 Adviesrecht WOR geldt ook bij doorstart 01 06 2017 Hoge Raad herstelt een misverstand: Schriftelijke verklaring van de curator bij een omzettingsverzoek is niet langer vereist 01 06 2017 Behandeling wetsvoorstel pre-pack geparkeerd 18 05 2017 Prejudiciële vragen aan Hoge Raad: Vormt uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen een boedelschuld in de zin van artikel 40 Fw? 23 03 2017 Betaling managementfee in het zicht van het faillissement
Stoelen