Aandachtspunt bij buitenlandse incasso

29 november 2017

Nederlandse bedrijven die in het buitenland zaken doen, willen in hun algemene voorwaarden nog wel eens opnemen dat geschillen uitsluitend aan de Nederlandse rechter mogen worden voorgelegd. Dat is immers voordeliger dan te moeten procederen over vorderingen in het buitenland. We noemen die bepaling in de algemene voorwaarden een forumkeuze.

Om op algemene voorwaarden, waaronder een forumkeuze, met succes een beroep te kunnen doen moeten die voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst. Dat kan alleen als voor het sluiten van de overeenkomst de afnemer met de voorwaarden bekend is gemaakt. Omdat de Wet spreekt over “ter hand stellen” wordt het op voorhand (bij offerte) toezenden van voorwaarden nog steeds gezien als het meest sluitend.

In de praktijk zien we vele andere wijzen van bekendmaking, waaronder ook verwijzing op het voorblad van een factuur naar op de achterzijde afgedrukte voorwaarden. Wanneer partijen langere tijd zaken hebben gedaan, waarbij van dergelijke verwijzing gebruik is gemaakt, wordt de afnemer geacht het vertrouwen te hebben gewekt dat hij met de voorwaarden instemt.

Dat gaat echter niet op voor een buitenlandse afnemer. Wil de leverancier hem kunnen houden aan het forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden (en hem dus kunnen dagvaarden voor de Nederlandse rechter) dan zal – aldus de Hoge Raad – de forumkeuze de afnemer moeten zijn meegedeeld op een zodanige wijze dat hij het forumkeuzebeding in de voorwaarden kende of heeft kunnen kennen. Anders wordt niet voldaan aan artikel 23 van de Europese Executieverordening.

Het is dus zaak, in het bijzonder bij buitenlandse handel, de algemene voorwaarden waarin een forumkeuzebeding voorkomt voor het aangaan van de overeenkomst aan de afnemer te sturen en wel zodanig dat die verzending achteraf kan worden bewezen.

Voor meer informatie:
Kees Bijl
bijl@vzba.nl
T: 0341- 420 606