Kennissessie

27 juni 2024

Kennissessie Actualiteiten Huurrecht

Wilt u op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen op het gebied van huurrecht? Kom dan op donderdag 27 juni 2024 naar onze kennissessie Actualiteiten Huurrecht.

Tijdens deze kennissessie behandelt huurrechtspecialist Erik Kuper actuele rechtspraak en ontwikkelingen op het gebied van huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte. Zo komt onder andere aan bod: 

  • opschortingsbevoegdheid verhuurder bij betalingsachterstand 
  • bewijsvermoeden bij schade aan het gehuurde 
  • toelaatbaarheid huurprijsverhogingsbedingen   
  • verhuiskostenvergoeding bij thuiswerken 
  • beperking huurprijsverhoging op basis van CPI-index  
  • kwalificeert enkel glas als een gebrek? 
  • overzicht van wetswijzigingen en stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen

Deze kennissessie is interessant voor zowel verhuurders, huurders of professionals die in hun werkveld te maken hebben met de (ver)huur van woon- en/of bedrijfsruimte. 

Programma:
Inloop
Kennissessie
Borrel


15:45 – 16:00 uur
16:00 – 17:00 uur

17:00 – 18:00 uur