Annefleur Bastin

Annefleur Bastin houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht en ondernemingsrecht.

Advocaat sinds 2018

Opleiding: Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Groningen

Master Ondernemingsrecht

Contact

Annefleur Bastin

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

30 januari 2020

OVERGANG VAN ONDERNEMING; (OUD-) PILOTEN VAN MARTINAIR IN DIENST VAN KLM?

Op 29 november 2019 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of sprake was van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW van Martinair op KLM. Op grond van artikel 7:663 BW gaan bij een overgang van (een onderdeel van) een onderneming, de rechten en verplichtingen van werknemers voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege over op de verkrijger. Voor het aannemen van een overgang van (een onderdeel van) onderneming is vereist dat na de overgang de identiteit van de economische eenheid die is overgaan, is behouden. Bij de beoordeling of sprake is van overgang van onderneming komt gewicht toe aan de door het Europese Hof van Justitie ontwikkelde zogenaamde ‘Spijkers-factoren’ (NJ 1987, 502: HVJ EG, 18-03-1986), die erop neerkomen dat rekening moet worden gehouden

Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Insolventierecht, Arbeidsrecht