Annefleur Bastin

Annefleur Bastin houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht en ondernemingsrecht.

Advocaat sinds 2018

Opleiding: Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Groningen

Master Ondernemingsrecht

Contact

Annefleur Bastin

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

21 december 2020

Sluiting restaurant vanwege COVID-19: geen reden voor ontslag op staande voet

De horeca is één van de branches die hard wordt getroffen door de gevolgen van COVID-19. Tijdens de sluiting van de horeca in maart van dit jaar heeft een horecaondernemer één van zijn personeelsleden op staande voet ontslagen, omdat zij vanwege de verplichte sluiting van haar restaurant geen werk meer had voor de werknemer. De kantonrechter oordeelde kortgezegd: COVID-19 of niet, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst mag niet in strijd zijn met het geldende arbeidsrecht. Ik licht de feiten uit de casus en het oordeel van de kantonrechter toe. Casus De werknemer is als kok op 12 februari 2020 in dienst getreden bij het restaurant op basis van een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van een jaar. In de arbeidsovereenkomst was een tussentijds opzegbeding opgenomen. Een dergelijk beding maakt het

Arbeidsrecht