Annefleur Bastin

Annefleur Bastin houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht en ondernemingsrecht.

Advocaat sinds 2018

Opleiding: Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Groningen

Master Ondernemingsrecht

Contact

Annefleur Bastin

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

14 mei 2020

HET ‘HAVILTEX-CRITERIUM’: DE UITLEG VAN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN

Elke dag wordt er gecontracteerd en worden er overeenkomsten opgesteld en ondertekend. Over het algemeen gaat het goed, maar soms ontstaat er na verloop van tijd een conflict tussen de contractspartijen. In een dergelijke situatie zijn de contractsbepalingen van belang. Wat hebben partijen precies afgesproken? De ervaring leert dat partijen op dat moment over het eens zo duidelijke contract van mening verschillen. Ten aanzien van de vraag hoe bepalingen in een overeenkomst moeten worden uitgelegd, formuleerde de Hoge Raad in 1981 het zogenoemde ‘Haviltex-criterium’ (ECLI:NL:HR:1981:AG4158). Dit criterium houdt in dat naast de letterlijke bewoordingen van de overeenkomst, ook de subjectieve partijbedoeling bij de beoordeling moet worden betrokken. Bij de uitleg van een overeenkomst komt het (onder meer) aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer

Algemeen civiel recht, Vennootschaps- en ondernemingsrecht