Annefleur Bastin

Annefleur Bastin houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht en ondernemingsrecht.

Advocaat sinds 2018

Opleiding: Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Groningen

Master Ondernemingsrecht

Contact

Annefleur Bastin

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

3 mei 2021

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET HET ONTSLAG VAN DE STATUTAIR BESTUURDER?

Bestuurders van een besloten of naamloze vennootschap zijn veelal op twee manieren aan de onderneming verbonden. Allereerst wordt een statutair bestuurder als zodanig benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) of de Raad van Commissarissen (RvC). Daarnaast is een bestuurder doorgaans werkzaam binnen de besloten of naamloze vennootschap op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit leidt ertoe dat het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht samenkomen, daar waar het bijvoorbeeld gaat om het ontslag van de bestuurder. Vennootschapsrechtelijk ontslag: het ontslagbesluit Onderscheid moet worden gemaakt tussen aan de ene kant het vennootschapsrechtelijke ontslag en aan de andere kant het arbeidsrechtelijke ontslag. Om een einde te maken aan de vennootschapsrechtelijke positie van de bestuurder is een rechtsgeldig besluit van de AvA of de RvC nodig. Daarbij is het van belang dat aan de

Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Arbeidsrecht