Kees Bijl

Kees Bijl is voornamelijk actief op het insolventierecht, waarin hij zich vergaand heeft gespecialiseerd. Hij treedt regelmatig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surséances van betaling. Ook adviseert Kees bedrijven in moeilijkheden en bestuurders van gefailleerde bedrijven. Daarnaast houdt Kees  zich bezig met het ondernemingsrecht en het algemeen civiel (proces)recht, met de nadruk op letselschade en het aansprakelijkheidsrecht.

Advocaat sinds 1985

Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam

Insolad/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht

Insolad/Erasmus Universiteit Rotterdam Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren

Lid Insolad (Vereniging van Insolventierecht Advocaten)

Contact

Kees Bijl

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Actualiteiten

24 januari 2019

Betalingen na faillissementsaanvraag; niet altijd in de knip

Het incasseren van een openstaande vordering door middel van een faillissementsaanvraag lijkt een doeltreffend middel. Toch kan het voorkomen dat de schuldeiser de bedragen die hij onder druk van de aanvraag ontvangt, toch nog kwijt is wanneer de schuldenaar alsnog failliet wordt verklaard. Door tijdige intrekking van de aanvraag kan dat worden voorkomen. Incassomiddel Om schuldenaren tot betaling te bewegen wordt in de praktijk met regelmaat gebruik gemaakt van de faillissementsaanvraag als incassomiddel. Voor de vereisten waaraan een dergelijke aanvraag moet voldoen wordt verwezen naar de bijdrage van mr. Kuper van 28 juni 2018. https://www.vanzeijlbijlaartsen.nl/betalingstoezegging-is-niet-voldoende-om-een-faillissement-te-voorkomen/ Uiteraard is het niet de bedoeling dat de schuldenaar failliet gaat, maar dat deze onder druk van de aanvraag alsnog gaat betalen. Is de aanvraag eenmaal bij de rechtbank ingediend, dan kan de schuldenaar zijn

Insolventierecht