Kees Bijl

Kees Bijl is voornamelijk actief op het insolventierecht, waarin hij zich vergaand heeft gespecialiseerd. Hij treedt regelmatig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surséances van betaling. Ook adviseert Kees bedrijven in moeilijkheden en bestuurders van gefailleerde bedrijven. Daarnaast houdt Kees  zich bezig met het ondernemingsrecht en het algemeen civiel (proces)recht, met de nadruk op letselschade en het aansprakelijkheidsrecht.

Advocaat sinds 1985

Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam

Insolad/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht

Insolad/Erasmus Universiteit Rotterdam Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren

Lid Insolad (Vereniging van Insolventierecht Advocaten)

Contact

Kees Bijl

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Actualiteiten

16 november 2018

PRE-PACK IN ONTWIKKELING

De mogelijkheid van in zwaar weer verkerende ondernemingen om voorafgaand aan een faillissement onder toeziend oog van een “beoogd curator” een doorstart voor te bereiden, de pre-pack, leek na een uitspraak van het Europees Hof van 22 juni 2017 ten dode opgeschreven. Recente rechtspraak laat echter zien dat de pre-pack, mits die zich afspeelt binnen de door het Europees Hof aangegeven kaders, mogelijk toch nog levensvatbaar is. Faillissement = waardeverlies Het grootste nadeel van een faillissement is dat het vermogen van de onderneming onmiddellijk een aanzienlijk deel van zijn waarde verliest. Klantenbestanden, waardevolle contracten, know how van personeel; concurrenten gaan ermee aan de haal en al spoedig is de waarde van de onderneming verdampt. Om dat acute waardeverlies te voorkomen is in de rechtspraktijk de pre-pack ontwikkeld: in de betrekkelijke

Insolventierecht