Kees Bijl

Kees Bijl is vanaf 2020 als adviseur aan kantoor verbonden.

Vanaf 1985 tot en met 2019 is Kees als advocaat bij ons kantoor werkzaam geweest. Daarbij was hij voornamelijk actief op het insolventierecht, waarin hij zich vergaand heeft gespecialiseerd. Zo trad hij regelmatig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surséances van betaling. Ook adviseerde Kees bedrijven in moeilijkheden en bestuurders van gefailleerde bedrijven. Daarnaast hield Kees zich bezig met het ondernemingsrecht en het algemeen civiel (proces)recht, met de nadruk op letselschade en het aansprakelijkheidsrecht.

Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam

Insolad/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht

Insolad/Erasmus Universiteit Rotterdam Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren

Lid Insolad (Vereniging van Insolventierecht Advocaten)

Contact

Kees Bijl

+31 (0)341 - 42 06 06

Linkedin

Mijn
expertise

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

6 mei 2019

Doorstart Mode Exclusive Harderwijk B.V.

Mr. C. Bijl heeft op 2 mei 2019 als curator in het faillissement van Mode Exclusive Harderwijk B.V. een doorstart gerealiseerd. De koper van de activa, die tevens de onderneming voortzet, is SACO Harderwijk B.V., een door aandeelhouder Henk van Os opgerichte nieuwe vennootschap. Deze zal de bedrijfsactiviteiten onder de naam “Trendies by me” voortzetten op de bestaande winkellocatie aan de Donkerstraat 29 te Harderwijk. Ten gevolge van de doorstart zullen naar verwachting alle leveranciers en arbeidsplaatsen behouden blijven en zal er voor het winkelend publiek van Harderwijk uiterlijk geen verandering optreden. Het bijzondere van deze doorstart is dat de koper met financiers en leveranciers afspraken heeft gemaakt of zal maken die ertoe leiden dat schulden worden overgenomen danwel afgewikkeld waardoor er in het faillissement naar verwachting veel minder schuldeisers […]

Insolventierecht