Kees Bijl

Kees Bijl is voornamelijk actief op het insolventierecht, waarin hij zich vergaand heeft gespecialiseerd. Hij treedt regelmatig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surséances van betaling. Ook adviseert Kees bedrijven in moeilijkheden en bestuurders van gefailleerde bedrijven. Daarnaast houdt Kees  zich bezig met het ondernemingsrecht en het algemeen civiel (proces)recht, met de nadruk op letselschade en het aansprakelijkheidsrecht.

Advocaat sinds 1985

Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam

Insolad/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht

Insolad/Erasmus Universiteit Rotterdam Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren

Lid Insolad (Vereniging van Insolventierecht Advocaten)

Contact

Kees Bijl

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Actualiteiten

14 juni 2018

Verjaring van een vordering op een borg

Recentelijk, in een uitspraak van 19 september 2017, heeft het Gerechtshof Arnhem op grond van verjaring een vordering afgewezen van een schuldeiser tegen de borg van zijn schuldenaar. Wat was het geval? De schuldeiser, een restaurant-eigenaar, leende de schuldenaar, zijn koper, gedurende 6 jaar een bedrag van € 120.000,– om hem in staat te stellen het restaurant over te nemen. De schuldeiser wilde enige zekerheid voor betaling van rente en aflossing en de borg verklaarde zich bereid om die zekerheid te geven door middel van borgtocht voor 60% van de (rest-) schuld. Afgesproken werd dat (het restant van) de vordering in één keer opeisbaar zou zijn als één termijn niet (volledig) zou zijn voldaan. Al direct bij de eerste twee termijnbetalingen ging het fout en ook in de resterende looptijd

Algemeen civiel recht