Erik Kuper

Erik is gespecialiseerd in het insolventie- en huurrecht. Als insolventierechtadvocaat begeleidt hij onder andere bedrijven in financiële moeilijkheden bij herstructureringen en  staat hij bestuurders bij in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures. Daarnaast staat hij cliënten bij die uit faillissement een onderneming willen kopen. Ook wordt Erik regelmatig door rechtbanken benoemd tot curator of bewindvoerder.

Erik heeft zich voorts gespecialiseerd in het huurrecht, in welk kader hij veelvuldig adviseert over huurcontracten en procedeert namens zowel verhuurders als huurders over geschillen die zich binnen een huurrelatie kunnen voordoen. In zijn verder ondernemingsrechtelijk georiënteerde praktijk houdt Erik zich tot slot bezig met het privacyrecht en de implementatie daarvan door zijn cliënten in hun bedrijfsvoering.

Advocaat sinds 2004

Partner sinds 2020

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Insolad/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht (cum laude)

Insolad/Erasmus Universiteit Rotterdam Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren

Lid Insolad (Vereniging van Insolventierecht Advocaten)

Specialisatieopleiding Huurrecht van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (cum laude)

Lid VHA (Vereniging van Huurrecht Advocaten)

Lid van Tafelronde Harderwijk en JONH (Jonge Ondernemers Harderwijk)

Lid van het Regentencollege bij Stichting Burgerweeshuis Harderwijk

 

Contact

Erik Kuper

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Actualiteiten

22 april 2022

VERHUISKOSTENVERGOEDING BIJ RENOVATIE EN WISSELWONING

Recent heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag wanneer een huurder recht heeft op de wettelijke minimumbijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten van artikel 7:220 BW.  Waar ging het over?Indien een verhuurder gedurende de looptijd van een huurovereenkomst wil overgaan tot renovatie, en daartoe aan de huurder een redelijk voorstel doet, is een huurder verplicht zijn medewerking aan de renovatie te verlenen. Wanneer het de verhuur van zelfstandige woonruimte betreft, en voor de renovatie noodzakelijk is dat de huurder tijdelijk verhuist, dient de verhuurder bij te dragen in de verhuiskosten van de huurder (artikel 7:220 lid 5 BW). Daarvoor geldt een minimumbedrag dat bij ministeriële regeling wordt vastgesteld en jaarlijks wordt geïndexeerd. Momenteel bedraagt deze vergoeding € 6.505,–. In deze procedure was de vraag aan de orde of

Vastgoed