Frans Aartsen

Frans Aartsen heeft een brede ondernemingsrechtpraktijk, waarin hij zich bezig houdt met fusies en overnames en diverse ondernemingsrechtelijke vraagstukken zoals bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, contracten en handelszaken. Frans is tevens thuis in procedures voor de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam. Daarnaast is Frans gespecialiseerd in het insolventierecht en het arbeidsrecht. Hij treedt regelmatig op als curator in faillissementen en staat zowel werkgevers als werknemers bij in allerlei arbeidsrechtelijke vraagstukken en procedures, herstructureringen, reorganisaties, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, sociaal plannen e.d.

Advocaat sinds 1997

Partner sinds 2004

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Postacademische leergang arbeidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam/Universiteit van Amsterdam

Insolad/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht

Insolad/Erasmus Universiteit Rotterdam Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren

Lid VAARA (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in het Ressort Arnhem)

Lid VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)

Lid Insolad (Vereniging van Insolventierecht Advocaten)

Lid van de Licentiecommissie van de KNVB

Lid van de Rotary Harderwijk

Contact

Frans Aartsen

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Actualiteiten

20 september 2017

Handhaving relatiebeding creëert recht op inzage relaties

In een zaak die bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch speelde, vorderde de werkgever van een ex-werknemer de nakoming van een relatiebeding, krachtens welke de werknemer zich, kort samengevat, gedurende een bepaalde periode diende te onthouden van het direct dan wel indirect benaderen van relaties van werkgever. In een door de ex-werknemer opgeworpen incident tot het treffen van voorlopige voorzieningen oordeelde het Hof dat de ex-werknemer een rechtmatig belang had bij het verkrijgen van een afschrift van een lijst met die relaties van de werkgever die hij niet actief of passief zou mogen benaderen, teneinde te voorkomen dat hij een boete zou verbeuren. Hoewel de daartoe strekkende incidentele vordering van de werknemer werd afgewezen, beval het Hof op de voet van het bepaalde in artikel 22 Rv de werkgever om de gevorderde

Arbeidsrecht