Frans Aartsen

Frans Aartsen heeft een brede ondernemingsrechtpraktijk, waarin hij zich bezig houdt met fusies en overnames en diverse ondernemingsrechtelijke vraagstukken zoals bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, contracten en handelszaken. Frans is tevens thuis in procedures voor de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam. Daarnaast is Frans gespecialiseerd in het insolventierecht en het arbeidsrecht. Hij treedt regelmatig op als curator in faillissementen en staat zowel werkgevers als werknemers bij in allerlei arbeidsrechtelijke vraagstukken en procedures, herstructureringen, reorganisaties, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, sociaal plannen e.d.

Advocaat sinds 1997

Partner sinds 2004

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Postacademische leergang arbeidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam/Universiteit van Amsterdam

Insolad/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht

Insolad/Erasmus Universiteit Rotterdam Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren

Lid VAARA (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in het Ressort Arnhem)

Lid VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)

Lid Insolad (Vereniging van Insolventierecht Advocaten)

Lid van de Licentiecommissie van de KNVB

Lid van de Rotary Harderwijk

Contact

Frans Aartsen

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Actualiteiten

27 maart 2020

TIJDELIJKE VERSOEPELING MEDEDINGINGSREGELS IN VERBAND MET CORONACRISIS

Laatst aangepast op: 27 maart 2020 Het Europees samenwerkingsverband van mededingingsautoriteiten (European Competition Network (ECN)) heeft een verklaring uitgegeven waarin staat dat de Europese mededingingsautoriteiten in de huidige omstandigheden niet actief zullen optreden tegen noodzakelijke en tijdelijke maatregelen die genomen worden om een tekort aan producten te voorkomen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderschrijft deze verklaring. Normaal gesproken is het verboden dat bedrijven onderling (rechtstreeks of zijdelings) de aan- en/of verkoopprijzen bepalen, de productie en/of afzet beperken of controleren en de markten en voorzieningsbronnen verdelen. De achterliggende gedachte daarvan is dat de mededingingsregels ervoor moeten zorgen dat er een gelijk speelveld is tussen bedrijven in Europa. De ECN maakt in de verklaring kenbaar dat zij begrijpt dat deze uitzonderlijke situatie ertoe kan leiden dat bedrijven moeten samenwerken om de

Vennootschaps- en ondernemingsrecht