Hasan Kaya

Hasan Kaya houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht en ondernemingsrecht.

Advocaat sinds 2016

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit van Utrecht

Contact

Hasan Kaya

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.

Actualiteiten

16 april 2020

BEHANDELING FAILLISSEMENTSAANVRAGEN GAAT DOOR

Hoewel het kabinet steeds verdergaande economische maatregelen neemt en de schuldeisers hun incassobeleid aanpassen, lijkt het toch onontkoombaar dat bedrijven failliet gaan. Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal faillissementen is toegenomen in de eerste week van april. Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft de Rechtspraak haar werkwijze voor de behandeling van de faillissementsaanvragen aangepast. In afwijking van het Landelijk procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken gelden vanaf heden tot nader order de  Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de Coronacrises (hierna: TARIC). Ervaring leert dat de rechtbank met toepassing van de TARIC de verzoekster en verweerster schriftelijk informeert over de behandeling van het verzoekschrift, onder toezending van een formulier waarop verzoekster en verweerster hun standpunt naar voren konden brengen. Dit formulier dient uiterlijk voor

Insolventierecht