Hasan Kaya

Hasan Kaya houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht en ondernemingsrecht.

Advocaat sinds 2016

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit van Utrecht

Contact

Hasan Kaya

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.

Actualiteiten

1 november 2018

Faillissement ziekenhuis; hoe beschermt een specialist zijn recht op goodwill bij een doorstart?

Het is niet meer de taak van de overheid om zwakke ziekenhuizen open te houden, aldus minister Bruno Bruins. Inmiddels is het dan ook geen zeldzaamheid meer dat ziekenhuizen failliet gaan. Een faillissement hoeft echter niet meteen het einde van het ziekenhuis te zijn. Vaak biedt een faillissement mogelijkheden voor zorgondernemers om een doorstart te maken. Bij een doorstart stoot men de slechte onderdelen van het bedrijf af en gaat men door met de gezonde onderdelen. In dit artikel wil ik ingaan op één van de vele aandachtspunten in dat traject. De afgelopen jaren is gebleken dat de goodwill van vrijgevestigde medisch specialisten (waarvan de waarde kan oplopen tot honderdduizenden euro’s) weleens kunnen ‘verdampen’ bij een doorstart. In het Ruwaard van Putten Ziekenhuis waren twee oogartsen al ruim twintig jaar

Insolventierecht, Algemeen civiel recht