Hasan Kaya

Hasan Kaya houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op insolventierecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Advocaat sinds 2016

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Utrecht

Contact

Hasan Kaya

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Actualiteiten

10 mei 2021

VOETBALCLUB ADO DEN HAAG START EEN WHOA-PROCEDURE

Op 3 mei 2021 heeft de voetbalclub ADO Den Haag in een persbericht bekendgemaakt dat zij een WHOA-procedure is gestart. ADO Den Haag heeft de rechtbank verzocht om een afkoelingsperiode te gelasten en een herstructureringsdeskundige te benoemen. Daarmee is ADO Den Haag de eerste Betaald Voetbal Organisatie (BVO) die gebruikmaakt van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die op 1 januari 2021 in werking is getreden. In het persbericht maakt ADO Den Haag bekend dat “in een WHOA-akkoord de bestaande aandeelhouder, United Vansen, haar rechten kan verliezen” en dat “United Vansen ook een achtergestelde lening heeft verstrekt, die in de WHOA-procedure geheel of gedeeltelijk kan worden weggestreept”. United Vansen is de Chinese grootaandeelhouder die recent bij kort geding vonnis van 26 april 2021 is veroordeeld om een bedrag van €

Insolventierecht