Hasan Kaya

Hasan Kaya is gespecialiseerd in het insolventierecht. Hij adviseert ondernemingen en hun bestuurders op het terrein van financiering en zekerheden, insolventierecht en bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast heeft Hasan een brede ondernemingsrechtelijk georiënteerde praktijk, waarin hij zich onder meer bezig houdt met contracten en handelszaken. In deze rechtsgebieden voert hij ook gerechtelijke procedures.

Advocaat sinds 2016

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Utrecht

CPO Opleiding Insolventierecht voor curatoren

Lid JIRA (Vereniging voor Jonge InsolventieRecht Advocaten)

Lid van TANNET (Turks Academisch Netwerk)

Contact

Hasan Kaya

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Actualiteiten

11 april 2022

RECHT VAN RECLAME; LET OP DE VERVALTERMIJNEN

Het recht van reclame is een vorm van zekerheid voor betaling die steeds vaker wordt gebruikt in het handelsverkeer (artikel 7:39 BW). Als een leverancier aan haar leveringsverplichting heeft voldaan, maar haar factuur niet betaald krijgt, dan kan zij een beroep doen op het recht van reclame. Anders dan een eigendomsvoorbehoud is het recht van reclame een wettelijk recht en kan vaak in geval van een faillissement uitkomst bieden, mits aan de voorwaarden zijn voldaan en de twee vervaltermijnen in acht zijn genomen. Het recht van reclame bestaat indien (a) het gaat om een koop van een roerende zaak die geen registergoed is, (b) de koopprijs niet is betaald, (c) de zaak zich in dezelfde staat bevindt en (d) de vervaltermijnen van artikel 7:44 BW in acht zijn genomen. De

Insolventierecht, Vennootschaps- en ondernemingsrecht