Mr. H. Kaya

Hasan Kaya houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht en ondernemingsrecht.

Advocaat sinds 2016

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit van Utrecht

Contact

Hasan Kaya

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.

Actualiteiten

7 februari 2018

Verpanding van onderhanden werk

Op 17 november 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2901) heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vraag centraal stond of het onderhanden werk rechtsgeldig is verpand. Onderhanden werk is werk dat reeds is verricht, maar nog niet in rekening is gebracht. Een vordering uit hoofde van onderhanden werk kan ontstaan op het moment dat (een deel van) de materiele werkzaamheden zijn verricht, of op het moment dat de verrichte werkzaamheden in rekening zijn gebracht. Het ontstaansmoment van de vordering is relevant voor de verpanding van het onderhanden werk. Toekomstige vorderingen Het verpanden van vorderingen uit hoofde van onderhanden werk is niets anders dan het bij voorbaat verpanden van toekomstige vorderingen. De verpanding van toekomstige vorderingen is een veel voorkomende vorm van zekerheid bij financiering van ondernemingen. Op grond van artikel 3:239 lid

Vennootschaps- en ondernemingsrecht