Hasan Kaya

Hasan Kaya houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op insolventierecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Advocaat sinds 2016

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Utrecht

Contact

Hasan Kaya

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Actualiteiten

10 februari 2021

Betalingsproblemen door COVID-19? Vraag aanhouding van verzoek tot faillietverklaring

Op 17 december 2020 is de Tijdelijke betalingsuitstelwet 2020 in werking getreden. Deze tijdelijk wet geeft de rechter de mogelijkheid om op verzoek van een schuldenaar de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden en andere verhaalsacties te schorsen. Het doel van de regeling is het voorkomen van faillissementen van in de kern gezonde ondernemingen die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 in betalingsproblemen zijn geraakt. Aanhouding verzoek tot faillietverklaringHet afgelopen jaar is gebleken dat de meeste schuldeisers zich coulant opstellen en uitstel van betaling verlenen. Indien een schuldenaar toch geconfronteerd wordt met een faillissementsaanvraag omdat hij zijn vordering tijdelijk niet kan voldoen, kan hij de rechtbank verzoeken een reeds ingediend verzoek tot faillietverklaring gedurende een termijn van ten hoogste twee maanden aan te houden. Deze termijn kan tweemaal op

Insolventierecht, Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Procespraktijk, Algemeen civiel recht