Charlotte Gazendam

Charlotte Gazendam is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft zich toegelegd op de echtscheidingsbemiddeling, maar heeft voorts veel ervaring op het gebied van alimentatie, gezag, omgang, scheiding en deling huwelijksgemeenschap danwel afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Advocaat sinds 2001

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Groningen

Basisopleiding Scheidingsbemiddeling alsmede Specialisatieopleiding Scheidingsbemiddeling bij het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen

vFAS Specialisatieopleiding Personen- en Familierecht

Lid vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)

MfN registermediator (aangesloten bij de Mediatorsfederatie Kwaliteitsregister Nederland)

Contact

Charlotte Gazendam

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Actualiteiten

11 november 2019

PROBLEMATIEK RONDOM HET TEKORT AAN JEUGDZORGWERKERS OP SCHRIJNENDE WIJZE ZICHTBAAR

De rechtbank Zeeland – West- Brabant heeft in korte tijd een groot aantal uitspraken gepubliceerd waarin de problematiek rondom het tekort aan jeugdzorgwerkers op schrijnende wijze zichtbaar wordt. Eén van die zaken wil ik hier aanhalen. De reden hiervoor is dat in de media er momenteel veel aandacht is voor de problematiek rondom de organisatie van de jeugdzorg. De kinderrechters steken niet onder stoelen of banken dat zij het onaanvaardbaar achten dat de gevolgen van de tekorten in de sector door kwetsbare minderjarigen aan den lijve moeten worden ondervonden. Dit zie je terug in uitzonderlijke uitspraken. Dit soort uitspraken zijn zelfs onderwerp van gesprek geweest bij het RTL-nieuws. In de uitspraak van de rechtbank Zeeland -West – Brabant van 5 juni 2019 komt een dergelijke problematiek nadrukkelijk aan de orde.

Personen- en familierecht