Charlotte Gazendam

Charlotte Gazendam is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft zich toegelegd op de echtscheidingsbemiddeling, maar heeft voorts veel ervaring op het gebied van alimentatie, gezag, omgang, scheiding en deling huwelijksgemeenschap danwel afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Advocaat sinds 2001

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Groningen

Basisopleiding Scheidingsbemiddeling alsmede Specialisatieopleiding Scheidingsbemiddeling bij het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen

vFAS Specialisatieopleiding Personen- en Familierecht

Lid vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)

MfN registermediator (aangesloten bij de Mediatorsfederatie Kwaliteitsregister Nederland)

Contact

Charlotte Gazendam

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Actualiteiten

4 maart 2021

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar, kinderalimentatie niet. Maar hoe zit het nu precies?

De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie gaat voor de verplichting tot het betalen van partneralimentatie. Kinderalimentatie is niet fiscaal belast aan de zijde van de ontvanger en tevens niet aftrekbaar voor de alimentatie betaler. Voor partneralimentatie gelden echter andere regels. Als er partneralimentatie wordt voldaan aan een ex-partner, dan is deze alimentatie meestal fiscaal aftrekbaar. De alimentatie betaler mag deze uitgave in de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opnemen. Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen is in 2019 de betaalde partneralimentatie tegen een tarief van maximaal 51,75% aftrekbaar. De ex-partner moet hetzelfde bedrag als belastbaar inkomen in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting opnemen. Gefaseerde daling belastingaftrek partneralimentatie vanaf 2020 Vanaf 2020 vermindert de belastingaftrek van partneralimentatie. Dan wordt het hoogste belastingtarief gefaseerd afgebouwd waartegen de betaalde partneralimentatie in aftrek kan

Personen- en familierecht