Charlotte Gazendam

Charlotte Gazendam is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft zich toegelegd op de echtscheidingsbemiddeling, maar heeft voorts veel ervaring op het gebied van alimentatie, gezag, omgang, scheiding en deling huwelijksgemeenschap danwel afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Advocaat sinds 2001

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Groningen

Basisopleiding Scheidingsbemiddeling alsmede Specialisatieopleiding Scheidingsbemiddeling bij het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen

vFAS Specialisatieopleiding Personen- en Familierecht

Lid vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)

MfN registermediator (aangesloten bij de Mediatorsfederatie Kwaliteitsregister Nederland)

Contact

Charlotte Gazendam

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Actualiteiten

6 september 2018

Eerste vonnis inzake wet uitfasering pensioen eigen beheer gepubliceerd

Op 30 maart 2018 is het eerste vonnis gewezen, waarin een ex-partner verplicht wordt tot het meewerken aan het omzetten van het pensioen in eigen beheer (PEB) in een oudedagsvoorziening. Dit vonnis is gewezen in het kader van het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. Wet uitfasering pensioen eigen beheer  De wet uitfasering PEB is sinds 1 april 2017 van kracht. Deze wet biedt de directeur (dga) de mogelijkheid om zijn PEB af te waarderen van de waarde in het economisch verkeer of commerciële waarde naar de fiscale waarde. Na dit zogenaamde afstempelen kan de pensioenvoorziening die overblijft worden afgekocht met een gedeeltelijke vrijstelling voor de loonbelasting of worden omgezet in een oudedagsvoorziening. Er is een verschil tussen de commerciële en fiscale waarde, welk verschil aanzienlijk kan zijn. Dit

Personen- en familierecht