Charlotte Gazendam

Charlotte Gazendam is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft zich toegelegd op de echtscheidingsbemiddeling, maar heeft voorts veel ervaring op het gebied van alimentatie, gezag, omgang, scheiding en deling huwelijksgemeenschap danwel afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Advocaat sinds 2001

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Groningen

Basisopleiding Scheidingsbemiddeling alsmede Specialisatieopleiding Scheidingsbemiddeling bij het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen

vFAS Specialisatieopleiding Personen- en Familierecht

Lid vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)

MfN registermediator (aangesloten bij de Mediatorsfederatie Kwaliteitsregister Nederland)

Contact

Charlotte Gazendam

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Actualiteiten

28 maart 2019

HOGE RAAD: IS BETAALDE HYPOTHEEKRENTE EN PREMIES LEVENSVERZEKERINGEN VOOR EX – PARTNER FISCAAL AFTREKBAAR ALS VORM VAN PARTNERALIMENTATIE?

Partijen zijn in 2009 gescheiden, zonder dat er een echtscheidingsconvenant is opgesteld. De vrouw heeft de woning in 2009 verlaten. De man is in de woning blijven wonen en heeft in 2010 en 2011 het volledige bedrag aan hypotheekrente en premies levensverzekering betaald, terwijl de vrouw hiervoor mede (voor de helft) aansprakelijk was. Op 26 oktober 2010 heeft het Gerechtshof in de echtscheidingsprocedure partneralimentatie vastgesteld. Bij de vaststelling van de onderhoudsbijdrage was het volledige bedrag aan hypotheekrente en premies levensverzekering in mindering is gebracht op de draagkracht van de man. In de kwestie die aan het Gerechtshof is voorgelegd, gaat het over de ongegrondverklaring van een bezwaar van de man tegen de door de belastinginspecteur opgelegde aanslagen inkomstenbelasting. De man heeft zich op het standpunt gesteld dat hij recht heeft

Personen- en familierecht