Charlotte Gazendam

Charlotte Gazendam is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft zich toegelegd op de echtscheidingsbemiddeling, maar heeft voorts veel ervaring op het gebied van alimentatie, gezag, omgang, scheiding en deling huwelijksgemeenschap danwel afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Advocaat sinds 2001

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Groningen

Basisopleiding Scheidingsbemiddeling alsmede Specialisatieopleiding Scheidingsbemiddeling bij het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen

vFAS Specialisatieopleiding Personen- en Familierecht

Lid vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)

MfN registermediator (aangesloten bij de Mediatorsfederatie Kwaliteitsregister Nederland)

Contact

Charlotte Gazendam

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Actualiteiten

18 juli 2019

WAT IS PRECIES (ECHT) SCHEIDINGSMEDIATION? EN WAT IS DE VFAS?

De scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. De scheidingsmediator begeleidt echter ook de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of verbreking samenleving. Als scheidende partners het niet met elkaar eens zijn, informeert de mediator de partners over alle mogelijkheden en helpt ze met het maken van afspraken over de gevolgen van de scheiding. De mediator onderhandelt dus niet zelf, maar begeleidt het gesprek. Als er afspraken zijn gemaakt, worden deze door de mediator zorgvuldig vastgelegd in een overeenkomst. Met name als er (minderjarige) kinderen in het spel zijn, is het van groot belang dat scheidende partners goede afspraken maken. Afspraken die in goed overleg zijn gemaakt, blijken in de praktijk duurzamer. Mensen staan achter hetgeen is overeengekomen. Indien

Personen- en familierecht