Charlotte Gazendam

Charlotte Gazendam is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft zich toegelegd op de echtscheidingsbemiddeling, maar heeft voorts veel ervaring op het gebied van alimentatie, gezag, omgang, scheiding en deling huwelijksgemeenschap danwel afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Advocaat sinds 2001

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Groningen

Basisopleiding Scheidingsbemiddeling alsmede Specialisatieopleiding Scheidingsbemiddeling bij het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen

vFAS Specialisatieopleiding Personen- en Familierecht

Lid vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)

MfN registermediator (aangesloten bij de Mediatorsfederatie Kwaliteitsregister Nederland)

Contact

Charlotte Gazendam

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Actualiteiten

6 februari 2020

V.O.F. : HOE VERDEEL JE IN GEVAL VAN ECHTSCHEIDING?

Op welke wijze en tegen welke waarde dient een aandeel in een vennootschap onder firma te worden verdeeld als je bent getrouwd in gemeenschap van goederen? Een v.o.f. is een bijzondere gemeenschap en heeft een afgescheiden vermogen. Het gemeenschappelijk vermogen van de vennoten wordt beschouwd als een gebonden gemeenschap. Dit vermogen is bestemd om te worden gebruikt tot het bereiken van het doel van de vennootschap. Een vennoot kan daarom niet vrijelijk beschikken over zijn aandeel in dit vermogen. De gebonden gemeenschap verzet zich ertegen dat een vennoot goederen van de v.o.f. vervreemdt. Een v.o.f. is echter geen rechtspersoon zoals bijvoorbeeld een B.V. Hierdoor is niet altijd duidelijk wat de exacte positie is binnen een huwelijksgemeenschap en hoe de verdeling van het vermogen dient plaats te vinden. Uitgangspunt is dat

Personen- en familierecht