Lucienne
ter Haar

Luciënne ter Haar houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht, personen- en familierecht en strafrecht.

Advocaat sinds 2011

Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam

Contact

Luciënne ter Haar
terhaar[at]vanzeijlbijlaartsen.nl
+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.

Actualiteiten

7 mei 2020

HOGE RAAD: GEEN GEDEELTELIJKE TRANSITIEVERGOEDING BIJ SUBSTANTIELE LOONSVERLAGING

De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 in de zogenoemde Kolom- beschikking bepaald dat bij een substantiële arbeidsduurvermindering een werknemer aanspraak kan maken op een uitbetaling van een gedeeltelijke transitievergoeding. Zie hiervoor het artikel van mr. H. Kaya d.d. 4 oktober 2018. Thans is de vraag aan de orde geweest of bij een substantiële loonsverlaging eveneens aanspraak kan worden gemaakt op een gedeeltelijke transitievergoeding.  De Hoge Raad heeft op 17 april jl. bepaald dat dit niet het geval is. Een loonsverlaging kan niet worden gelijk gesteld aan een arbeidsduurvermindering. De arbeidsduurvermindering wordt gezien als een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst en een loonsverlaging niet. In deze zaak ging het om een werknemer die na langdurige arbeidsongeschiktheid in een lager betaalde functie wordt herplaatst. De vraag was of deze werknemer

Arbeidsrecht