Lucienne
ter Haar

Luciënne ter Haar houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht, personen- en familierecht en strafrecht.

Advocaat sinds 2011

Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam

Contact

Luciënne ter Haar
terhaar[at]vanzeijlbijlaartsen.nl
+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.

Actualiteiten

27 augustus 2020

HEEFT EEN ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OP GROND VAN DE CUMULATIEGROND ENIGE KANS VAN SLAGEN?

Met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 is in aanvulling op de reeds bestaande ontslaggronden (de a tot en met h-gronden) een nieuwe ontslaggrond ingevoerd. Namelijk de i-grond ofwel de zogenoemde cumulatiegrond. De cumulatiegrond houdt in dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan plaatsvinden als sprake is van een combinatie van twee of meer niet voldragen ontslaggronden. De combinatie van de ontslaggronden moet zodanig zijn dat het niet langer van de werkgever kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst in stand te laten. Voorheen gold dat indien een werkgever de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen dan diende er sprake te zijn van één 100% voldragen ontslaggrond. Indien de aangevoerde grond niet voldeed aan alle wettelijke vereisten dan kon de grond niet met een andere grond worden gecombineerd om deze ‘compleet te

Arbeidsrecht