Lucienne
ter Haar

Luciënne ter Haar houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht, personen- en familierecht en strafrecht.

Advocaat sinds 2011

Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam

Contact

Luciënne ter Haar
terhaar[at]vanzeijlbijlaartsen.nl
+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.

Actualiteiten

19 juli 2018

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 5 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel betreffende de compensatie van de transitievergoeding die moet worden betaald bij ontslag na langdurig arbeidsongeschiktheid. Werknemers hebben sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) recht op een transitievergoeding als zij 2 jaar of langer in dienst zijn en het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt. Het recht op een transitievergoeding bestaat ook indien het dienstverband eindigt na langdurige arbeidsongeschiktheid. Na twee jaar is de loondoorbetalings-verplichting van de werkgever inmiddels geëindigd en geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. De werkgever mag deze langdurig zieke werknemer dus ontslaan. Echter, om te voorkomen dat een transitievergoeding moet worden betaald, laten veel werkgevers deze langdurig zieke werknemers toch in dienst. Hierdoor zijn in de

Arbeidsrecht