Lucienne
ter Haar

Luciënne ter Haar houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht, personen- en familierecht en strafrecht.

Advocaat sinds 2011

Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam

Contact

Luciënne ter Haar
terhaar[at]vanzeijlbijlaartsen.nl
+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.

Actualiteiten

16 januari 2020

KUN JE BIJ HET AANGAAN VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST AL EEN GELDIGE AANZEGGING DOEN DAT HET DIENSTVERBAND VAN RECHTSWEGE EINDIGT OP EINDE CONTRACTDATUM?

Op grond van artikel 7:668 lid 1 BW dient de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Dit is de zogenoemde aanzegverplichting. Indien de werkgever deze aanzegverplichting niet is nagekomen, is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd die kan oplopen tot een volledig maandsalaris. Om een te late aanzegging te voorkomen wordt door veel werkgevers de aanzegging reeds bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst gedaan. Geldt deze aanzegging nu wel of niet? De aanzegverplichting is een op de werkgever rustende informatieplicht. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de wet volgt dat deze verplichting ertoe dient zeker te stellen dat de werknemer tijdig op de hoogte is van de bedoeling van de

Arbeidsrecht