Lucienne
ter Haar

Luciënne ter Haar houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht, personen- en familierecht en strafrecht.

Advocaat sinds 2011

Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam

Specialisatieopleiding Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)

Lid VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)

Lid VAARA (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in het Ressort Arnhem)

Contact

Luciënne ter Haar
terhaar[at]vanzeijlbijlaartsen.nl
+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.

Actualiteiten

15 april 2021

GEEN RECHT OP TRANSITIEVERGOEDING NA ONTBINDING ‘SLAPENDE ARBEIDSOVEREENKOMST’ OP VERZOEK VAN WERKNEMER, NÁ XELLA VOORSTEL VAN DE WERKGEVER

De werknemer wil wel een beëindiging van zijn dienstverband maar niet instemmen met de beëindiging met wederzijds goedvinden omdat hij het niet eens is met de aangeboden vergoeding. De arbeidsovereenkomst blijft dan dus in stand. Als de werknemer toch tot een beëindiging van zijn dienstverband wil komen dient hij een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in te dienen. Als de arbeidsovereenkomst via deze route wordt beëindigd, is dat een beëindiging op initiatief van de werknemer. De werknemer heeft dan geen recht op een transitievergoeding. Dit is slechts anders indien de arbeidsovereenkomst is beëindigd op verzoek van de werknemer als gevolg van ernstig en verwijtbaar handelen van de werkgever.   Op 25 maart 2021 heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch zich gebogen over de vraag of het slapend houden van de arbeidsovereenkomst onder de

Arbeidsrecht