Mw. Mr. L.S. ter Haar

Luciënne ter Haar houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht, personen- en familierecht en strafrecht.

Advocaat sinds 2011

Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam

Contact

Luciënne ter Haar
terhaar[at]vanzeijlbijlaartsen.nl
+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.

Actualiteiten

16 oktober 2017

Ingrijpende wijzigingen van het arbeidsrecht op komst

Het regeerakkoord voor kabinet Rutte III is bekend. Uit het akkoord blijkt dat het kabinet voornemens is de – eigenlijk nét ingevoerde – Wet Werk en Zekerheid (WWZ) weer aan te passen. Het valt op dat sommige voorgenomen wijzigingen inhouden dat het oude ontslagrecht weer wordt teruggebracht. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen op een rij: Verkorte loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor kleine ondernemingen Nu dienen werkgevers twee jaar lang het loon door te betalen voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn. Voor kleine ondernemingen met maximaal 24 werknemers wordt deze loondoorbetalingsverplichting verkort naar één jaar. Voor het tweede jaar komt er een collectieve regeling via het UWV waaruit de arbeidsongeschikte werknemers worden betaald. Verlenging proeftijd Ter bevordering dat werkgevers mensen in vaste dienst nemen wordt de proeftijd verlengd. Als een werkgever bij de aanvang

Arbeidsrecht