Lucienne
ter Haar

Luciënne ter Haar houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht en insolventierecht.

Advocaat sinds 2011

Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam

Specialisatieopleiding Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)

CPO Insolventierecht voor curatoren

Lid VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)

Lid VAARA (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in het Ressort Arnhem)

Contact

Luciënne ter Haar
terhaar[at]vanzeijlbijlaartsen.nl
+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Mijn
expertise

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Actualiteiten

21 maart 2024

De Hoge Raad oordeelt dat een bereikbaarheidsdienst met reactietijd als ‘arbeidstijd’ moet worden aangemerkt

Voor werknemers en werkgevers is het vaak onduidelijk of de bereikbaarheidsdienst van werknemers waarin zij feitelijk niet werken maar waarin zij wel bereikbaar moeten zijn als ‘arbeidstijd’ moet worden gezien of niet. Deze vraagt speelt voornamelijk omdat er discussie is over de vraag of het loon in die tijd moet worden betaald of niet. De Hoge Raad heeft op 15 maart jl. geoordeeld dat onder omstandigheden deze bereikbaarheidsdienst als arbeidstijd moet worden aangemerkt. Casus In de zaak die voorlag bij de Hoge Raad ging het om ambulancepersoneel. In de arbeidsovereenkomst van het ambulancepersoneel zijn aanwezigheidsdiensten en bereikbaarheidsdiensten opgenomen. Gedurende de aanwezigheidsdiensten dient de werknemer op locatie aanwezig te zijn en bij oproep naar de ambulance te gaan. De bereikbaarheidsdienst houdt in dat de werknemer gedurende die tijd niet op locatie

Arbeidsrecht