Shanna
van der Linden

Shanna van der Linden is gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader houdt zij zich bezig met vraagstukken over het vaststellen van aansprakelijkheid, de aard en omvang van de geleden schade en het verhalen daarvan. Daarbij is Shanna gespecialiseerd in militaire letselschadezaken waaronder de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding voor oorlogs- en dienstslachtoffers. Daarnaast houdt Shanna zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht.

Advocaat sinds 2006

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Grotius Specialisatieopleiding Personenschade (cum laude)

Lid LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten)

Lid Militaire Balie (Specialisatievereniging inzake Defensie gerelateerde juridische dienstverlening)

 

Contact

Shanna van der Linden

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

6 december 2018

Hond bijt man, en dan?

In de afgelopen periode heb ik een aantal slachtoffers van ernstige bijtincidenten mogen bijstaan bij de afwikkeling van hun letselschadezaak. Een hondenbeet kan zeer ernstig (blijvend) letsel tot gevolg hebben. Het slachtoffer, geconfronteerd met de kosten die hiermee samenhangen, vraagt zich dan af hoe hij deze schade kan verhalen. Mijn ervaring is dat (helaas) de bezitter van de hond een dergelijke schadeclaim vaak probeert af te houden met de stelling dat hij geen schuld heeft aan het bijtincident. Gelukkig voor het slachtoffer is dit niet relevant. Hoe zit het dan wel? Risicoaansprakelijkheid In het Burgerlijk Wetboek (boek 6 artikel 6:179) is vastgelegd dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door dat dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) zou hebben ontbroken

Aansprakelijkheid en letselschade