Shanna
van der Linden

Shanna van der Linden is gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader houdt zij zich bezig met vraagstukken over het vaststellen van aansprakelijkheid, de aard en omvang van de geleden schade en het verhalen daarvan. Daarbij is Shanna gespecialiseerd in militaire letselschadezaken waaronder de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding voor oorlogs- en dienstslachtoffers. Daarnaast houdt Shanna zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht.

Advocaat sinds 2006

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Grotius Specialisatieopleiding Personenschade (cum laude)

Lid LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten)

Lid Militaire Balie (Specialisatievereniging inzake Defensie gerelateerde juridische dienstverlening)

In het bezit van Nationaal Keurmerk Letselschade

 

 

Contact

Shanna van der Linden

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

1 juli 2021

Wat zijn de mogelijkheden om een werkgever aansprakelijk te stellen voor de schade die een werknemer tijdens een bedrijfsuitje heeft opgelopen.

artikel 7:658 BW werkgeversaansprakelijkheid Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid is van belang na te gaan of het bedrijfsuitje valt te kwalificeren als “uitoefening van de werkzaamheden.” In dat geval is de werkgever aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij voldaan heeft aan de in lid 1 van artikel 7:658 BW omschreven zorgplicht of de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Uitoefening van de werkzaamheden Ongevallen met letselschade tot gevolg die plaats vinden tijdens bedrijfsuitjes kunnen onder bepaalde omstandigheden worden geplaatst onder de aansprakelijkheid van artikel 7:658 BW. De werknemer moet hiertoe stellen en bewijzen dat hij de schade heeft geleden tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Artikel 7:658 BW is van toepassing op ongevallen die hebben plaatsgevonden op de werkplek. Het

Aansprakelijkheid en letselschade