Shanna
van der Linden

Shanna van der Linden is gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader houdt zij zich bezig met vraagstukken over het vaststellen van aansprakelijkheid, de aard en omvang van de geleden schade en het verhalen daarvan. Daarbij is Shanna gespecialiseerd in militaire letselschadezaken waaronder de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding voor oorlogs- en dienstslachtoffers. Daarnaast houdt Shanna zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht.

Advocaat sinds 2006

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Grotius Specialisatieopleiding Personenschade (cum laude)

Lid LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten)

Lid Militaire Balie (Specialisatievereniging inzake Defensie gerelateerde juridische dienstverlening)

In het bezit van Nationaal Keurmerk Letselschade

 

 

Contact

Shanna van der Linden

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

7 februari 2022

VERERFD SMARTENGELD BETREKKEN BIJ VASTSTELLEN OMVANG OVERLIJDENSSCHADE?

Een racefietser raakt betrokken bij een verkeersongeval met een motorrijder en loopt hierdoor zeer ernstig meervoudig letsel op. Als gevolg van opgetreden complicaties overlijdt hij negen maanden later. De weduwe en kinderen treden in overleg met de verzekeraar van de motorrijder die aansprakelijk wordt gehouden voor het ongeval. Er wordt geen overeenstemming bereikt. In een deelgeschillenprocedure kent de rechtbank Midden Nederland een smartengeldbedrag toe aan het slachtoffer van € 200.000,–. Daarbij oordeelt de rechtbank dat dit smartengeld niet als behoeftigheid verminderde omstandigheid dient te worden betrokken bij de vaststelling van de overlijdensschade, artikel 6:108 BW. Het recht op vergoeding van de overlijdensschade van een nabestaande wordt in zoverre beperkt, dat geen recht op schadevergoeding bestaat voor zover de nabestaande, gezien zijn financiële positie en de stand waarin hij leeft, ondanks

Aansprakelijkheid en letselschade