Shanna
van der Linden

Shanna van der Linden is gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader houdt zij zich bezig met vraagstukken over het vaststellen van aansprakelijkheid, de aard en omvang van de geleden schade en het verhalen daarvan. Daarbij is Shanna gespecialiseerd in militaire letselschadezaken waaronder de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding voor oorlogs- en dienstslachtoffers. Daarnaast houdt Shanna zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht.

Advocaat sinds 2006

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Grotius Specialisatieopleiding Personenschade (cum laude)

Lid LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten)

Lid Militaire Balie (Specialisatievereniging inzake Defensie gerelateerde juridische dienstverlening)

 

Contact

Shanna van der Linden

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

4 april 2019

KOP-STAARTBOTSING, WIE IS AANSPRAKELIJK?

In mijn letselschadepraktijk blijkt geregeld dat cliënten stellen dat bij een kop-staartbotsing de achteroprijdende automobilist altijd aansprakelijk is voor het ongeval. Is deze stelling wel juist? Bij een verkeersongeval tussen motorrijtuigen gelden de normale regels voor aansprakelijkheid in geval van onrechtmatige daad, artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien u wordt aangereden u moet stellen en zo nodig bewijzen dat het ongeval te wijten is aan een verkeersfout van de aangesprokene. Evenwel in de praktijk heeft zich een systeem ontwikkeld waarbij met grote regelmaat wordt uitgegaan van een feitelijk vermoeden van aansprakelijkheid, waartegen over de aangesprokene tegenbewijs dient te leveren. Onlangs heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in haar uitspraak van 19 maart 2019 nogmaals bevestigd dat ook bij een kop-staartbotsing ingevolge de hoofdregel de bewijslast van de stelling

Aansprakelijkheid en letselschade