Shanna
van der Linden

Shanna van der Linden is gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader houdt zij zich bezig met vraagstukken over het vaststellen van aansprakelijkheid, de aard en omvang van de geleden schade en het verhalen daarvan. Daarbij is Shanna gespecialiseerd in militaire letselschadezaken waaronder de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding voor oorlogs- en dienstslachtoffers. Daarnaast houdt Shanna zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht.

Advocaat sinds 2006

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Grotius Specialisatieopleiding Personenschade (cum laude)

Lid LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten)

Lid Militaire Balie (Specialisatievereniging inzake Defensie gerelateerde juridische dienstverlening)

 

Contact

Shanna van der Linden

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

6 mei 2021

DE LETSELSCHADE RAAD STELT KAMER VOOR LANGLOPENDE LETSELSCHADEZAKEN IN

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Universiteit Utrecht en in opdracht van de Ministerie van rechtsbescherming stelt de Letselschade Raad een onafhankelijke Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) in. De Kamer LLZ biedt een snelle en laagdrempelige geschiloplossing voor langlopende letselschadezaken. Bij de Kamer LLZ kunnen langlopende zaken (≥ dan twee jaar) waarin de aansprakelijkheid is erkend en waarbij de verzekeraar wordt aangesproken op basis van WAM, SVI, AVB of AVP verzekering een bindend advies geven. De Kamer LLZ roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor een versnelde afwikkeling van een langlopende letselschadezaak door een voor beide partijen bindend oordeel. Een zaak kan alleen worden aangemeld met wederzijdse instemming. Voor meer informatie: Shanna van der Lindenvanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nlT: 0341-420606

Aansprakelijkheid en letselschade