Mw. Mr. S. Van der Linden

Shanna van der Linden is gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader houdt zij zich bezig met vraagstukken over het vaststellen van aansprakelijkheid, de aard en omvang van de geleden schade en het verhalen daarvan. Daarbij is Shanna gespecialiseerd in militaire letselschadezaken waaronder de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding voor oorlogs- en dienstslachtoffers. Daarnaast houdt Shanna zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht.

Advocaat sinds 2006

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Grotius Specialisatieopleiding Personenschade (cum laude)

Lid LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten)

Lid Militaire Balie (Specialisatievereniging inzake Defensie gerelateerde juridische dienstverlening)

 

Contact

Shanna van der Linden

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

17 mei 2018

Door een ongeval niet meer in staat werkzaamheden in het huishouden te verrichten?

Kunt u deze schade claimen? Vaak krijg ik de vraag voorgelegd hoe de schade vast te stellen als een slachtoffer na een ongeval niet meer in staat is de werkzaamheden in het huishouden te verrichten. Dit vanwege de omstandigheid dat de hulp in de regel vrijwillig wordt verleend door de naaste omgeving van de benadeelde en er dus in werkelijkheid geen kosten worden gemaakt. Houdt dit dan in dat er geen schade is die voor vergoeding in aanmerking komt? Nee, ook deze schadepost dient te worden vergoed door de aansprakelijke partij. De grondslag van de vordering is artikel 6:107 Burgerlijk Wetboek. In dit artikel is de mogelijkheid voor vergoeding van de zogeheten verplaatste schade geregeld. Het betreft de kosten die een derde (familie/vrienden) anders dan krachtens verzekering ten behoeve van

Aansprakelijkheid en letselschade