Shanna
van der Linden

Shanna van der Linden is gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader houdt zij zich bezig met vraagstukken over het vaststellen van aansprakelijkheid, de aard en omvang van de geleden schade en het verhalen daarvan. Daarbij is Shanna gespecialiseerd in militaire letselschadezaken waaronder de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding voor oorlogs- en dienstslachtoffers. Daarnaast houdt Shanna zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht.

Advocaat sinds 2006

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Grotius Specialisatieopleiding Personenschade (cum laude)

Lid LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten)

Lid Militaire Balie (Specialisatievereniging inzake Defensie gerelateerde juridische dienstverlening)

 

Contact

Shanna van der Linden

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

11 juli 2019

GORDELKORTING, WAT IS DAT?

Het dragen van een autogordel is uiteraard om meerdere redenen zeer verstandig. Immers het dragen van een gordel vermindert de kans op ernstig letsel bij een aanrijding aanzienlijk in de meeste gevallen. Juist om die reden is dan ook sprake van een wettelijke verplichting (zie artikel 59 Reglement verkeersregels en verkeerstekens). Echter, wat niet iedereen zich realiseert, is dat het niet dragen van een gordel naast de kans op een boete een veel groter financieel gevolg met zich mee kan brengen. Dit door het beroep van verzekeraars op de zogeheten “gordelkorting”. Een voor letselschadeadvocaten bekend begrip, maar wat is dit? Ook onlangs kwam bij de rechtbank Rotterdam in een deelgeschil een dergelijk beroep op gordelkorting weer aan de orde. Zie uitspraak rechtbank Rotterdam 22 maart 2019 ECLI:NL:RBROT:2019:2274 Op kerstavond overkwam

Aansprakelijkheid en letselschade