Nienke Broek

Nienke Broek houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht.

Advocaat sinds 2022

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Groningen

Contact

Nienke Broek

+31 (0)341- 42 06 06

Linkedin

Mijn
expertise

Fusies en overnames

Binnen het ondernemingsrecht hebben wij ruime ervaring en zijn wij gespecialiseerd in de transactiepraktijk, de M&A praktijk in het bijzonder.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Aansprakelijkheid

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

29 november 2023

In de kerstvakantie naar het buitenland met de kinderen? Vraag op tijd toestemming!

In de kerstvakantie met je minderjarige kind(eren) op vakantie naar het buitenland? Denk aan het vragen van toestemming. In dit artikel licht ik kort de rechten en plichten van ouders bij een reis met hun minderjarige kind(eren) naar het buitenland toe. Op grond van de wet is het uitgangspunt dat iedere met het gezag belaste ouder of voogd toestemming moet geven voordat je met de minderjarige(n) naar het buitenland mag reizen. Deze toestemming wordt gecontroleerd bij de paspoortcontrole. Een kind zonder toestemming naar het buitenland meenemen wordt aangemerkt als kinderontvoering . Hieronder maak ik onderscheid tussen de verschillende verdelingen van het gezag. Ouder met eenhoofdig gezagAls ouder met eenhoofdig gezag heeft u geen toestemming nodig van de andere ouder om met uw kind(eren) naar het buitenland te reizen. Het maakt

Personen- en familierecht