Nienke Broek

Nienke Broek houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht.

Advocaat sinds 2022

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Groningen

Contact

Nienke Broek

+31 (0)341- 42 06 06

Linkedin

Mijn
expertise

Fusies en overnames

Binnen het ondernemingsrecht hebben wij ruime ervaring en zijn wij gespecialiseerd in de transactiepraktijk, de M&A praktijk in het bijzonder.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Aansprakelijkheid

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

12 april 2024

HET OUDERLIJK GEZAG, WAT IS DAT EIGENLIJK?

In geschillen en procedures over kinderen gaat het vaak over ‘het ouderlijk gezag’. Maar wat is dit ouderlijk gezag precies en hoe verkrijg je het, zijn vragen die vaak door ouders gesteld worden. In dit artikel zal ik het ouderlijk gezag kort toelichten. Wat is het ouderlijk gezag?Een minderjarige kan en mag niet alle beslissingen in zijn of haar leven zelf nemen. Belangrijke beslissingen over de minderjarige worden genomen door een gezaghebbende ouder of door een voogd. Enkel ouders kunnen het ouderlijk gezag over hun kinderen uitoefenen. Het ouderlijk gezag kan worden uitgeoefend door één ouder alleen of door de ouders gezamenlijk. Indien beide ouders niet in staat zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen, dan wordt er door de rechtbank een voogd benoemd, dit kan bijvoorbeeld een familielid

Personen- en familierecht