AFKOOP PARTNERALIMENTATIE

10 september 2020

Als je aan partneralimentatie denkt, denken mensen doorgaans aan het betalen van een maandelijks bedrag aan de ex-partner. Partneralimentatie kan echter ook worden afgekocht. Op zich is dit een prettige optie. De alimentatieplichtige is in één keer van alles af en hoeft niet meer maandelijks geconfronteerd te worden met een betaling. Bovendien zijn de ex-partners minder aan elkaar verbonden. Er kleven echter ook risico’s aan de afkoop van partneralimentatie. Hieronder volgt een korte samenvatting.

Hoe hoog moet het afkoopbedrag zijn?
Over het algemeen spreek je bij partneralimentatie al snel over een paar honderd euro per maand. Indien er een alimentatieverplichting is voor enkele jaren, loopt het afkoopbedrag daarbij gauw op tot in de tienduizenden euro’s. Dit geld moet natuurlijk wel voor handen zijn.

Maar het afkoopbedrag is niet zo makkelijk te bepalen. In het bedrag moeten namelijk ook de risico’s voor de alimentatieplichtige worden verdisconteerd. Zo kan de ex-partner gaan samenwonen, waarbij normaal gesproken de partneralimentatie van rechtswege komt te vervallen. Voorts kan de alimentatieontvanger een hoger inkomen gaan verwerven, vroegtijdig komen te overlijden of de alimentatieplichtige verliest zijn eigen inkomen. Verder kan de alimentatieontvanger over het afkoopbedrag rente ontvangen. Over het algemeen wordt het afkoopbedrag dan ook niet vastgesteld in de zin van de alimentatieduur maal 12 maanden maal een bruto maandbedrag.

Fiscale gevolgen
Wanneer partneralimentatie wordt afgekocht is dit ook gewoon fiscaal aftrekbaar, net zoals bij maandelijkse betalingen. Er is echter één belangrijke voorwaarde en dat is dat de betaling plaatsvindt na de datum van echtscheiding. Wordt er vóór de scheidingsdatum betaald, dan blijft het voor de ontvanger belast en dan mag de betaler het niet aftrekken! Dit levert anders een verliespost op van vele duizenden euro’s.

Daarnaast is het bij een flink bedrag vaak zo dat je het wel mag aftrekken, maar dat er te weinig belasting wordt betaald om van af te trekken, zodat je er weinig plezier van hebt. Bij een modaal inkomen van bijvoorbeeld circa € 35.000,– per jaar en andere vaste aftrekposten zoals bijvoorbeeld hypotheekrente, betaal je maar zo’n € 5.000,– aan belastingen. Een aftrekpost van meer dan € 15.000,– levert dan helemaal geen belastingvoordeel meer op.

Dit probleem kan worden opgelost door het bedrag niet ineens maar verspreid over enkele jaren uit te keren. Een dergelijke regeling moet goed worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Verder heeft het wel zin om in de eerstkomende twee jaar zoveel mogelijk af te kopen, aangezien de percentages waarmee de partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is, gefaseerd wordt afgebouwd.

Woont de alimentatieontvanger al samen en wil je toch de afkoop van partneralimentatie bespreken, dan is het helemaal niet aftrekbaar.

Stel dat er een afkoopsom is ontvangen en de ontvanger maakt het in een paar jaar helemaal op. Dan kan de ontvanger alsnog verzoeken om de vaststelling van een maandelijkse partneralimentatie. Het is dan ook zeer belangrijk om vast te leggen in een echtscheidingsconvenant dat met de afkoop van de partneralimentatie er definitief is afgerekend.

Conclusie
Onder strikte voorwaarden en voorzien van een deugdelijk advies, is afkoop partneralimentatie zeker een optie. Maar zorg ervoor dat alles goed is doorgerekend en er geen onverwachte verrassingen zijn. Leg de afspraken secuur vast in een convenant. Het is namelijk niet een prettig gevoel als je achteraf meent veel te veel te hebben betaald of veel te weinig te hebben ontvangen. Toch kan afkoop handig zijn om bijvoorbeeld te investeren in de aankoop van een nieuwe woning, waardoor de woonlasten laag zijn. Bespreek alle opties. Overigens kan afkoop van partneralimentatie niet door de rechter worden opgelegd. Een dergelijke afspraak kan alleen worden gemaakt in goed onderling overleg door middel van mediation of overleg via de advocaten van partijen. Uiteraard kunnen de specialisten van Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten je daarbij van dienst zijn.

Voor meer informatie:
Charlotte Gazendam
gazendam@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606