Als voetganger/fietser aangereden door een auto

7 juni 2018

Wanneer wordt uw volledige schade vergoed?

Ongemotoriseerde verkeersdeelnemers worden als zwakke verkeersdeelnemers bij een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig betrokken is door de Wet extra beschermd.

In artikel 185 Wegenverkeerswet is een risicoaansprakelijkheid voor de eigenaar/houder van het motorvoerrijtuig vastgelegd.

Kort gezegd komt deze er op neer dat uw schade vergoed wordt (door de WAM verzekeraar) tenzij sprake is van een beroep op overmacht. De bewijslast van het beroep op overmacht rust op de gemotoriseerde.

Een beroep op overmacht slaagt enkel in geval de gemotoriseerde op de wijze waarop hij aan het verkeer deelnam rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Daarbij zijn eventuele verkeersfouten van andere weggebruikers (waaronder het slachtoffer zelf) alleen van belang indien zij voor de bestuurder zo onwaarschijnlijk waren dat zij bij het bepalen van het rijgedrag met die mogelijkheid geen rekening behoefde te houden.

Daarnaast is bij slachtoffers vanaf 14 jaar een beroep op eigen schuld mogelijk. Dit wordt ook wel benoemd als de 50%-regel, waarbij rekening wordt gehouden met een causale verdeling en een billijkheidscorrectie. Wat houdt dit in?

Indien een beroep op overmacht niet mogelijk is, dan dient in ieder geval 50% van de schade te worden vergoed. De vraag of meer dan 50% moet worden vergoed dient te worden beoordeeld aan de hand van artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarbij wordt allereerst het weggedrag van de ongemotoriseerde vergeleken met de wijze van het rijden van het motorrijtuig waarbij subjectieve elementen buiten beschouwing worden gelaten. Vervolgens kan de billijkheid nog eisen dat meer dan 50% van de schade wordt vergoed.

Kortom, of bij een aanrijding van een zwakke verkeersdeelnemer de volledige schade moet worden vergoed is afhankelijk van de feitelijke situatie.

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vzba.nl
T: 0341-420606