Behandeling letselschadeclaims veteranen moet korter aldus de Nationale ombudsman

18 januari 2021

Veteranen die tijdens een uitzending psychische of lichamelijke letselschade hebben opgelopen, kunnen na het traject voor het vaststellen van het Militair Invaliditeitspensioen (MIP) en het bereiken van de medische eindtoestand een verzoek indienen voor volledige schadevergoeding van eventuele restschade. Deze procedure bij het ministerie van Defensie duurt vaak jaren en dit zorgt voor veel stress en onzekerheid bij veteranen. De Veteranenombudsman ontvangt over de lange duur regelmatig klachten. Sommige veteranen beschrijven het contact met Defensie zelfs als een gevecht.

Defensie herkent de klacht dat veel veteranen het lang vinden duren voordat hun schade is afgewikkeld. En heeft verschillende wijzigingen aangekondigd om het proces te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld met drie advocatenkantoren een pilot gestart om de procedure voor zaken waarin Defensie en de belangenbehartigers het in een vroeg stadium eens zijn over de belangrijkste uitgangspunten, te versnellen.

Lees meer: https://lnkd.in/gK5xC33

Voor meer informatie:

Shanna van der Linden
vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606