Behandeling wetsvoorstel pre-pack geparkeerd

31 mei 2017

In de Eerste Kamer is de behandeling van het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I, welk wetsvoorstel de praktijk rondom de pre-pack beoogd wettelijk vast te leggen, aangehouden totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak heeft gedaan in de Estro/Smallsteps-zaak. In laatstgenoemde zaak ligt de vraag voor of, kort gezegd, in geval van een pre-pack de arbeidsovereenkomsten van werknemers van de gefailleerde werkgever van rechtswege overgaan op de doorstarter. Het is dus wachten op de uitspraak van het Hof van Justitie.

Voor meer informatie:
Frans Aartsen
aartsen@vanzeijlbijlaartsen.nl
T:0341-420606