Bij te late ontruiming na faillissement heeft de verhuurder recht op gebruiksvergoeding.

26 juli 2017

Als uw huurder failliet gaat kan de curator, ongeacht welke opzegtermijn in het huurcontract staat, de huur opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden. De verhuurder kan de curator aanspreken tot vergoeding van de huur over deze periode van 3 maanden, maar ook niet meer dan dat.
Maar wat, als de curator het gehuurde niet binnen die termijn ontruimt?

De kantonrechter Assen heeft onlangs geoordeeld dat de curator na afloop van de opzegtermijn verplicht is een gebruiksvergoeding te blijven betalen zolang het gehuurde het belang van de boedel dient (omdat er bijvoorbeeld door de boedel verkochte zaken staan) totdat het gehuurde is ontruimd. In die zaak werd de gebruiksvergoeding vastgesteld op een bedrag gelijk aan de huurprijs.

Voor meer informatie:
Kees Bijl
bijl@vzba.nl
T: 0341-420606