Billijke vergoeding bij onrechtmatig ontslag heeft geen punitief karakter

5 juli 2017

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag 30 juni 2017 een belangrijke uitspraak gedaan over de aard van de billijke vergoeding. De persoonlijke gevolgen van de werknemer bij een onrechtmatig ontslag tellen weer mee. ECLI:NL:HR:2017:1187.

Sinds de invoering van de WWZ heeft elke werknemer die twee jaar of langer in dienst is recht op een transitievergoeding bij beëindiging van zijn dienstverband op initiatief van de werkgever. De transitievergoeding is een vast bedrag berekend op basis van het aantal dienstjaren en afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en zijn salaris.

Bij een onterecht of onrechtmatig ontslag kan door de werknemer tevens een ‘billijke ontslagvergoeding’ op grond van artikel 7:681 BW worden verzocht. Het was niet duidelijk met welke omstandigheden de rechter wel of geen rekening hield bij de bepaling van de hoogte van de ontslagvergoeding.

Tot nu toe werd deze billijke ontslagvergoeding eigenlijk alleen toegewezen als een soort straf voor de werkgever omdat hij zich niet aan de regels heeft gehouden. De hoogte van de vergoeding zou dan zodanig substantieel moeten zijn dat de werkgever er in de toekomst van wordt weerhouden om zich onrechtmatig te gedragen. Aangezien de gevolgen van het ontslag en de duur van het dienstverband zijn verdisconteerd in de transitievergoeding, wordt daar geen rekening meer mee gehouden bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding, aldus het Hof in de bovengenoemde zaak.

De Hoge Raad zet dit recht en heeft nu bepaald dat de billijke vergoeding juist niet een punitief karakter heeft maar dat deze gebaseerd moet zijn op de daadwerkelijke schade die de ontslagen werknemer lijdt. Deze schade kan zowel materieel als immaterieel zijn. De gevolgen van het onrechtmatige ontslag dienen volledig mee te wegen bij de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding.

Voor meer informatie:
Luciënne Koelewijn
koelewijn@vzba.nl
T: 0341-420606

Meer weten?
Wij helpen u graag verder