Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

19 juli 2018

Op 5 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel betreffende de compensatie van de transitievergoeding die moet worden betaald bij ontslag na langdurig arbeidsongeschiktheid.

Werknemers hebben sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) recht op een transitievergoeding als zij 2 jaar of langer in dienst zijn en het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt. Het recht op een transitievergoeding bestaat ook indien het dienstverband eindigt na langdurige arbeidsongeschiktheid. Na twee jaar is de loondoorbetalings-verplichting van de werkgever inmiddels geëindigd en geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. De werkgever mag deze langdurig zieke werknemer dus ontslaan. Echter, om te voorkomen dat een transitievergoeding moet worden betaald, laten veel werkgevers deze langdurig zieke werknemers toch in dienst. Hierdoor zijn in de afgelopen jaren veel zogenoemde slapende dienstverbanden ontstaan.

Als oplossing voor deze slapende dienstverbanden is er een wetsvoorstel ingediend om werkgevers te compenseren voor de te betalen transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wat houdt de compensatieregeling in?
Op grond van de nieuwe wet kunnen werkgevers een compensatie aanvragen bij het UWV voor vergoedingen die zijn betaald aan werknemers vanaf het moment dat de WWZ in werking is getreden. Werkgevers die langdurig zieke werknemers na twee jaar ziekte ontslaan dienen eerst alsnog de transitievergoeding te voldoen maar het UWV betaalt de transitievergoeding dan terug aan de werkgever.

De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel maar nog niet bekend is wanneer de wet in werking zal treden. Zodra bekend is wanneer de wet in werking zal treden zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte stellen.

Voor meer informatie:
Luciënne ter Haar- Koelewijn
terhaar@vzba.nl
T: 0341- 420 606