CORONACRISIS EN DE UITVOERING VAN HET OUDERSCHAPSPLAN

9 april 2020

De tijden zijn opeens erg onzeker en zo anders dan we allemaal gewend zijn, dat het soms moeilijk is te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Niemand had bijvoorbeeld kunnen voorzien dat plotseling de scholen weken lang gesloten zouden zijn. En nu bereikt ons ook af en toe de vraag: “kunnen we nog wel de contactregeling blijven uitvoeren zoals we dat deden”?

Het antwoord is “Ja”, tenzij uiteraard het kind of de andere ouder ziekteverschijnselen heeft. Dan is het raadzaam om de regeling op te schorten, om de risico’s op besmetting zo klein mogelijk te houden. Wees daarover eerlijk naar elkaar en maak vooral geen misbruik van de situatie. De kinderen zijn namelijk dan degenen die eronder lijden.

Maar als ouders kun je het beste zoveel mogelijk het ouderschapsplan naleven. De kinderen hebben al veel verandering te verduren momenteel. Door de regelmaat erin te houden, blijft er een vaste structuur. Probeer elkaar ook wat te ontlasten en flexibel te zijn, mochten de omstandigheden dat vragen. Bijvoorbeeld als de ene ouder meer moet werken en de ander juist niet. Het is vooral belangrijk dat de kinderen zien dat u in staat bent als ouders om ze goed om te vangen in onzekere tijden.

Tot slot: het zal voorkomen dat door de economische achteruitgang, er tevens sprake zal zijn van inkomensverlies. Dit kan gevolgen hebben voor de betaling van (kinder) alimentatie. Probeer samen alternatieve afspraken te maken. Dit geldt voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde. Lukt dit niet, zoek dan hulp van een familierechtmediator. Het heeft geen zin om in een dergelijke uitzonderlijke situatie allebei een starre houding aan te nemen door de alimentatie te blijven op eisen of door plotseling helemaal niets meer te betalen. Bedenk dat de spanning die dat veroorzaakt, altijd zijn weerslag heeft op de kinderen.

Voor meer informatie:
Charlotte Gazendam
gazendam@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606