De aansprakelijke partij vraagt u na een ongeval om verstrekking van uw medische gegevens. Hoe hiermee om te gaan?

25 oktober 2017

Om de omvang van de schade van een slachtoffer te kunnen beoordelen is het van belang vast te stellen welk letsel er is opgelopen door het ongeval. Hiervoor dient inzage te worden gegeven in het medisch dossier. Indien er geen belangenbehartiger is, zal de aansprakelijke partij het slachtoffer verzoeken hiervoor een medische machtiging te ondertekenen. Hiermee geeft het slachtoffer toestemming aan zijn behandelend artsen om een afschrift uit zijn medisch dossier af te geven aan de medisch adviseur van de aansprakelijke partij.

Van belang is hiermee zorgvuldig om te gaan.

Geeft u niet zomaar toestemming om uw volledige medische dossier in te zien. Vaak is dit ook helemaal niet nodig voor de beoordeling van uw schadeclaim. Let u erop dat u in dat geval slechts een gerichte medische machtiging afgeeft. Enkel de relevante medische informatie dient te worden opgevraagd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan medische informatie die direct te maken heeft met het ongeval.

In sommige gevallen is het van belang voor de beoordeling van de omvang van de schade om ook medische informatie op te vragen uit de periode voorafgaand aan het ongeval. Dit mag niet zomaar. Let u erop dat dit verzoek goed gemotiveerd dient te zijn. Daarbij dient de periode waarover de informatie wordt opgevraagd in de regel beperkt te zijn tot maximaal twee jaar voorafgaand aan het ongeval.

Vaak is het in dat geval in het geheel niet nodig een afschrift van uw volledige patiëntendossier te verstrekken. Dit kan nogal een inbreuk zijn op uw privacy en hoeft in het geheel niet van belang te zijn om uw schade te beoordelen. In dat geval kan worden volstaan met het stellen van gerichte vragen aan de behandelend artsen.

Schakelt u een belangenbehartiger in, dan kunt u deze een medische volmacht verstrekken. Uw belangenbehartiger kan u dan hierin adviseren en samen met zijn of haar medisch adviseur namens u de relevante medische informatie verzamelen en doorsturen naar de medisch adviseur van de verzekeraar.

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vzba.nl
T: 0341-420606