DE LETSELSCHADE RAAD STELT KAMER VOOR LANGLOPENDE LETSELSCHADEZAKEN IN

6 mei 2021

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Universiteit Utrecht en in opdracht van de Ministerie van rechtsbescherming stelt de Letselschade Raad een onafhankelijke Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) in. De Kamer LLZ biedt een snelle en laagdrempelige geschiloplossing voor langlopende letselschadezaken. Bij de Kamer LLZ kunnen langlopende zaken (≥ dan twee jaar) waarin de aansprakelijkheid is erkend en waarbij de verzekeraar wordt aangesproken op basis van WAM, SVI, AVB of AVP verzekering een bindend advies geven. De Kamer LLZ roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor een versnelde afwikkeling van een langlopende letselschadezaak door een voor beide partijen bindend oordeel. Een zaak kan alleen worden aangemeld met wederzijdse instemming.

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606