De WHOA is in werking getreden. Belangrijkste elementen op een rij!

12 januari 2021

Op 1 januari 2021 is de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA richt zich op ondernemingen die een hoge schuldenlast hebben opgebouwd, maar wel een rendabele bedrijfsactiviteit hebben. Met de WHOA kunnen de schuldeisers onder bepaalde voorwaarden door de rechter worden gedwongen om met het akkoord in te stemmen, waardoor het faillissement van de schuldenaar wordt voorkomen.

Wat zijn de vereisten voor een ‘dwangakkoord’? In beginsel staat het de schuldenaar vrij de inhoud van het akkoord in te richten zoals hij dat wenst. Het akkoord dient alle informatie te bevatten die stemgerechtigde schuldeisers nodig hebben om zich voor het plaatsvinden van de stemming een geïnformeerd oordeel te kunnen vormen over het akkoord. Enkele voorbeelden: de waarde die naar verwachting gerealiseerd kan worden als het akkoord tot stand komt en vergelijking met de positie van de schuldeiser in een faillissementssituatie. Verder dient een meerderheid met het akkoord in te stemmen. Het gaat hierbij om een meerderheid die twee derde van het totale bedrag aan openstaande vorderingen vertegenwoordigt. De rechter dient vervolgens het akkoord te bevestigen, waardoor ook tegenstemmers aan het akkoord zijn verbonden. Een schuldeiser die bezwaren heeft tegen het akkoord, kan een verzoek tot weigering van de homologatie indienen bij de rechtbank. Een belangrijk vereiste voor het toewijzen van het akkoord is dat de schuldeisers op basis van het akkoord niet in een wezenlijk slechtere positie komen te verkeren in geval van faillissement.

De schuldenaar kan tijdens dit traject aan de rechtbank verzoeken een afkoelingsperiode af te kondigen. In die periode kunnen de schuldeisers zich niet verhalen op de goederen van de schuldenaar of andere verhaalsmaatregelen nemen. Indien er al een verzoek tot faillietverklaring van de schuldenaar was ingediend, zal dit verzoek als gevolg van het aanstaande crediteurenakkoord worden geschorst.

Tot slot is het belangrijk om te realiseren dat ook andere belanghebbenden (zoals schuldeisers, aandeelhouders etc.) het initiatief kunnen nemen tot een crediteurenakkoord. In dat geval zal de rechtbank een herstructureringsdeskundige aanwijzen die het akkoord zal voorbereiden. In veel gevallen zal echter de schuldenaar zelf een beroep doen op het crediteurenakkoord.

Dat zijn in een notendop de belangrijkste elementen van de WHOA. De praktijk zal echter uitwijzen hoe effectief de WHOA daadwerkelijk zal zijn.

Voor meer informatie:

Wilt u meer weten over de WHOA en/of de mogelijkheden tot het aanbieden van een crediteurenakkoord aan uw schuldeisers? Neem dan gerust contact op.

Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606