Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten is de handelsnaam van Van Zeijl Bijl Aartsen B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (KvK 08136028).  Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten. Op alle opdrachten zijn van toepassing de algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

De advocaten bij Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Stichting Derdengelden Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten
Oranjelaan 31
3843 AA  Harderwijk

Bankrekeningnummer:
IBAN: NL73RABO0173666280
BIC/SWIFTCODE: RABONL2U

Ons BTW-nr. is NL8144.97.706.B01

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar:
AON Risk Solutions
Paalbergweg 2-4, 1105 AG  Amsterdam
Postbus 12250, 1100 AG  Amsterdam
telefoonnumer: 020-4305500
fax: 020-4305800

Geografische dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering: hele wereld (€ 2.500.000,– per aanspraak).
(claims against Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten on which VS or Canadian law applies are excluded)