Door een ongeval niet meer in staat werkzaamheden in het huishouden te verrichten?

17 mei 2018

Kunt u deze schade claimen?

Vaak krijg ik de vraag voorgelegd hoe de schade vast te stellen als een slachtoffer na een ongeval niet meer in staat is de werkzaamheden in het huishouden te verrichten. Dit vanwege de omstandigheid dat de hulp in de regel vrijwillig wordt verleend door de naaste omgeving van de benadeelde en er dus in werkelijkheid geen kosten worden gemaakt.

Houdt dit dan in dat er geen schade is die voor vergoeding in aanmerking komt? Nee, ook deze schadepost dient te worden vergoed door de aansprakelijke partij.

De grondslag van de vordering is artikel 6:107 Burgerlijk Wetboek. In dit artikel is de mogelijkheid voor vergoeding van de zogeheten verplaatste schade geregeld. Het betreft de kosten die een derde (familie/vrienden) anders dan krachtens verzekering ten behoeve van de benadeelde heeft gemaakt. Voorwaarde voor vergoeding is dat de benadeelde de kosten had kunnen vorderen als hij ze zelf had gemaakt.

De schade voor huishoudelijke hulp wordt daarbij abstract begroot. Met andere woorden, de schade dient ook te worden vergoed indien feitelijk geen kosten in rekening worden gebracht.

De kosten voor huishoudelijke hulp moeten worden vergoed indien als gevolg van het letsel de werkzaamheden niet meer zelf kunnen worden verricht en voor zover het gaat om werkzaamheden waarvan het in de situatie waarin het slachtoffer verkeert normaal en gebruikelijk is dat zij worden verricht door professionele, voor hulpdiensten, gehonoreerde hulpverleners. Dit is niet anders indien de werkzaamheden in feite worden verricht door personen die geen kosten in rekening brengen.

Vgl.: Hoge Raad 5 december 2008, NJ2009, 387 Rijnstate.

De letselschaderichtlijn huishoudelijke hulp: https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/Richtlijn-Huishoudelijke-Hulp.pdf kan met name voor de beginperiode een leidraad zijn bij het berekenen van de hoogte van de vergoeding. Duurt de periode van herstel langer, dan is het redelijker aansluiting te zoeken bij meer marktconforme tarieven.

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vzba.nl
T: 0341-420606