DUBBELE ACHTERNAAM VOOR KINDEREN

11 januari 2024

DUBBELE ACHTERNAAM VOOR KINDEREN

Sinds 1 januari 2024 hebben ouders de mogelijkheid om kinderen die op of na 1 januari worden geboren de achternaam van beide ouders te geven. De keuze die ouders maken bij hun eerste kind geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Ouders zijn niet verplicht om kinderen een dubbele achternaam te geven.

Dubbele achternaam samen aangeven
Tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind kunnen ouders samen bij de gemeente hun voorkeur voor een dubbele c.q. gecombineerde achternaam aangeven. Deze keuze is gratis, eenmalig en geldt dus ook voor de volgende kinderen.

Welke achternamen zijn er mogelijk?
Om u een idee te geven zal ik in twee voorbeelden de mogelijkheden aangeven waaruit de ouders kunnen kiezen.

Ouders de Vries + Willems                                                 
Naam kind:                                                                           
de Vries                                                                                 
Willems                                                                                                          
de Vries Willems                                                                  
Willems de Vries
                                                                                                                                               
Ouders de Vries Willems + Groen van der Laan
Naam kind:
de Vries Willems
Groen van der Laan  
de Vries van der Laan   
Willems Groen
Willems van der Laan
Groen de Vries
Groen Willems
de Vries Groen
van der Laan de Vries
van der Laan Willems

De meeste mensen in Nederland hebben op dit moment een enkele achternaam, maar het komt voor dat iemand nu al een dubbele achternaam heeft, bijvoorbeeld op grond van het recht van een andere nationaliteit. Wanneer iemand nu al een dubbele achternaam heeft worden deze namen gezien als 1 achternaam.

Het maximum aantal namen dat doorgegeven kan worden zijn twee namen. Als kinderen die een dubbele achternaam krijgen later zelf kinderen krijgen, dan kunnen zij voor hun kinderen ook maximaal twee naamdelen uit hun gecombineerde achternamen kiezen. Er zullen dan naamdelen vervallen om tot de gecombineerde achternaam te komen, zoals weergegeven in het rechter voorbeeld.

Geen keuze
Maken ouders geen keuze dan krijgt een kind automatisch de achternaam van de vader of duomoeder als de ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Zijn ouders niet getrouwd of geen geregistreerd partners, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Overgangsregeling
Voor kinderen die vóór 1 januari 2024 zijn geboren kunnen ouders in bepaalde gevallen tijdelijk gebruik maken van een overgangsregeling en ook voor die kinderen nog een dubbele achternaam kiezen. Het oudste kind dient dan op of na 1 januari 2016 geboren te zijn. Ouders dienen gezamenlijk de keuze te maken en dit bij de gemeente aangeven. De wijziging van de achternaam van deze kinderen is niet gratis. De overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025 en dat betekent dat ouders die alsnog een dubbele achternaam willen voor hun kinderen voor die datum een keuze bij de gemeente moeten hebben gemaakt.  

Adoptie
Ingeval van adoptie zijn er andere combinaties mogelijk. Er kan gekozen worden voor de oorspronkelijke achternaam van het kind. De oorspronkelijk naam kan ook gecombineerd worden met de naam van één van de adoptieouders. De adoptieouders kunnen ook een keuze maken voor de achternaam van één van de adoptieouders of een combinatie daarvan. Met die keuze zal dan bij eventueel volgende adoptiekinderen rekening moeten worden gehouden. De achternaam van een volgend adoptiekind kan afwijken van de achternaam van eerdere (geadopteerde) kinderen in het gezin.

Voor meer informatie:
Tamara Putters
putters@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606