EERLIJKHEID DUURT HET LANGST

28 januari 2021

Mensen gaan niet trouwen met de intentie om te scheiden. Veelal wordt de belofte van eeuwige trouw gedaan met de gedachte dat je alles samen zult delen en dat – mocht het toch tot een scheiding komen- je in staat bent om eerlijk alles te delen of te verrekenen. Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger en zijn die goede intenties in geval van een daadwerkelijke scheiding als sneeuw voor de zon verdwenen. Maar wat te doen in zo’n geval?

 Artikel 1:135 BW en 3:194 lid 2 BW  jo 21 Rv

Toch openheid geven van wat er te verrekenen of te verdelen is, ook al kost dat soms moeite. Dat is het devies. Indien een procespartij de voor een beslissing van belang zijnde feiten niet volledig en naar waarheid naar voren brengt, mag de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die haar geraden voorkomt (art. 21 Rv).

Voorts word je genadeloos afgestraft als blijkt dat er vermogen is verzwegen of zoekt gemaakt. De wet geeft namelijk aan dat: “Een echtgenoot die opzettelijk een tot het te verrekenen vermogen behoudend goed verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, waardoor de waarde daarvan niet in de verrekening is betrokken, dient de waarde daarvan niet te verrekenen, maar geheel aan de andere echtgenoot te vergoeden”.

Oftewel: in plaats van delen, ben je 100% aan de ex-partner kwijt.

Nog recent ging het hopeloos mis voor de man in kwestie. Hij had bankafschriften vervalst, alsmede een te lage waarde opgegeven van de aandelenportefeuille. Niet alleen ging het hele spaartegoed en de waarde van de aandelen naar de vrouw, de man werd ook nog eens veroordeeld in de volledige proceskosten (Rechtbank Rotterdam 21 oktober 2020)

Wat wel te doen?

Een beter advies is om toch goed bij jezelf na te gaan of je bij een mogelijk einde van het huwelijk alles wilt delen of niet. Maak dan voorafgaand aan het huwelijk passende huwelijkse voorwaarden. Bespreek goed met je aanstaande wat jullie bedoelingen zijn hierbij en leg dat mede vast (addendum) in de voorwaarden. In geval van een scheiding komt het vaak voor dat de voorwaarden opeens heel anders worden uitgelegd. Het is een taak van de notaris om de bedoelingen duidelijk vast te leggen. Of consulteer een advocaat hoe de voorwaarden in de praktijk zullen uitwerken.

En check na een aantal jaren of deze voorwaarden nog altijd bij jullie passen. Doorgaans wordt een dergelijk gesprek vermeden, omdat het als ongemakkelijk wordt ervaren, maar toch is het verstandig.

Voor meer informatie:
Charlotte Gazendam
gazendam@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606