EERSTE KAMER STEMT IN MET AFSCHAFFING TIJDELIJKE HUURCONTRACTEN

15 november 2023

De Eerste Kamer heeft op 14 november 2023 ingestemd met het Wetsvoorstel vaste huurcontracten met als doel om huurders van woonruimte beter te beschermen.  

Met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 werd voor verhuurders de mogelijkheid geïntroduceerd om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. Het nu aangenomen wetsvoorstel draait dit weer grotendeels terug. De wijziging leidt ertoe dat verhuurders van zelfstandige woonruimte en van onzelfstandige woonruimte (zoals kamers) in de regel alleen vaste huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen aanbieden. Tijdelijke verhuur blijft alleen mogelijk onder specifieke voorwaarden.

De inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2024 en geldt alleen voor nieuwe huurovereenkomsten. Dat betekent dat vóór die datum gesloten en/of nog te sluiten tijdelijke huurovereenkomsten geldig blijven.

Voor meer informatie
Wilt u meer informatie over de (on)mogelijkheden om na 1 juli 2024 nog tijdelijke huurovereenkomsten te kunnen sluiten? Neem dan gerust contact op.

Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606