EERSTE KAMER STEMT IN MET WETSVOORSTEL GOED VERHUURDERSCHAP

17 april 2023

Op 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap aangenomen. De verwachting is dat de wet per 1 juli a.s. in werking zal treden.

Voorkomen misstanden
De wet beoogt gemeenten meer bevoegdheden te geven om huurders actief te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. De wet bevat regels die zowel gelden voor verhuurders als verhuurbemiddelaars, zoals een makelaar, en is van toepassing op verhuur door zowel particulieren, commerciële verhuurders als woningcoöperaties.

Een deel van de regels ligt voor de hand. Zo mag een verhuurder niet discrimineren en/of intimideren. Daarnaast worden er beperkingen gesteld aan de omvang van de waarborgsom (maximaal tweemaal de huurprijs) en dient een huurovereenkomst schriftelijk te worden vastgelegd. Ook dient een huurder separaat schriftelijk te worden geïnformeerd over zijn rechten en verplichtingen, ook als die rechten en verplichtingen al in de huurovereenkomst staan.

In het oog springt een nieuwe verplichting om bij de verhuur aan expats en andere arbeidsmigranten de huurovereenkomst afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Op die manier wordt voorkomen dat de huurovereenkomst automatisch eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt.

Verhuurverordening en sancties
Daarnaast wordt het voor gemeenten mogelijk gemaakt om een verhuurverordening in te voeren. Daarin kan worden opgenomen een verbod om zonder verhuurvergunning te verhuren.

Wanneer een verhuurder in strijd met de wet handelt kan aan hem een bestuurlijke boete worden opgelegd. Ook kan de gemeente een verhuurder verplichten om een beheerder aan te stellen. Indien een sanctie aan een verhuurder wordt opgelegd kan bovendien worden besloten om dat besluit openbaar te maken, in welke publicatie de verhuurder met naam wordt genoemd.

De wet geldt voor nieuw te sluiten huurovereenkomsten en op onderdelen ook voor reeds bestaande huurovereenkomsten.

Kennissessie
Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten zal op korte termijn een kennissessie verzorgen waarin meer in detail op deze nieuwe wet zal worden ingegaan. Wilt u daarvoor een uitnodiging ontvangen en/of hebt u nu al vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.

Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606