Faillissementsverkoop Onroerende Zaken in de faillissementen van: Marvada B.V., Stuivezand Ontwikkeling B.V. en MF Investments B.V.

30 maart 2016

Faillissementsverkoop Onroerende Zaken

Bij vonnis van 29 december 2015 respectievelijk 11 januari 2016 zijn de besloten vennootschappen Marvada B.V., Stuivezand Ontwikkeling B.V. en MF Investments B.V. door de rechtbank Gelderland in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. F.W. Aartsen tot curator.

In de bovengenoemde faillissementen worden diverse onroerende zaken te koop aangeboden. Voor informatie over de onroerende zaken en de bieding- en verkoopprocedure wordt verwezen naar het onderstaande verkoopmemorandum met bijlage.