GEHEIMHOUDING MEDIATION HOUDT STAND BIJ RECHTER

22 mei 2020

Is de geheimhoudingsbepaling in de afgesloten mediation overeenkomst tussen partijen een bewijsovereenkomst ex. art. 153 Rv? Oftewel: als een mediator wordt opgeroepen om te getuigen, mag hij / zij zich hierop dan beroepen? “Ja” zegt nu het Gerechtshof Amsterdam van 24 maart 2020.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft een voor mediators interessante uitspraak gedaan. Dat sluit het als getuigen horen van mediators over hetgeen tijdens een mediation is besproken uit. 

Met name de rechtsoverweging van het Hof onder 3.7.2. is interessant: “….Tegenover het door appellant genoemde belang van waarheidsvinding – waarover hierna meer – staat het belang dat partijen in mediation vertrouwelijk moeten kunnen spreken en, wanneer een geheimhoudingsverklaring wordt gesloten zoals hier is gebeurd, zij er ook op moeten kunnen vertrouwen dat wat tijdens de mediation wordt verklaard, op geen enkele manier naar buiten kan komen, ook niet tijdens een verhoor als getuige van de mediator(s). Wanneer, ondanks een dergelijke gesloten geheimhoudingsverklaring, een mediator wel gehouden zou zijn als getuige te verklaren over hetgeen hij tijdens de mediation heeft vernomen, dan doet dat ernstige afbreuk aan de door partijen te verwachten vertrouwelijkheid….”

De gespecialiseerde scheidingsmediators werken op basis van een mediation overeenkomst, welke bij de start van een mediation wordt getekend. Het is namelijk van groot belang dat partijen zich veilig voelen in een gesprek en weten dat hetgeen er wordt besproken niet op een of andere manier toch gedeeld kan worden. Gelukkig heeft het Gerechtshof dit erkend in haar uitspraak.  

Voor de gehele uitspraak zie: Gerechtshof Amsterdam 24 maart 2020

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op.

Charlotte Gazendam
gazendam@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606