GEZAMENLIJK GEZAG DOOR ERKENNING

23 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 is de wet gewijzigd en geldt dat ongehuwde en niet geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder van een kind. Dit gezamenlijk gezag wordt geregistreerd als het kind erkend wordt. De ouders hoeven dan ook niet langer samen aan de rechtbank het verzoek te doen om het gezamenlijk gezag te registreren.

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel zijn van mening dat de huidige wetgeving niet goed meer aansluit op de behoefte van de veranderde samenleving, waarbij verschillende samenlevingsvormen steeds gangbaarder zijn geworden. Met de nieuwe wetgeving wordt ook het onderscheid tussen kinderen geboren uit gehuwde ouders of ongehuwde ouders weggenomen.

De wetgever vindt het belangrijk dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen en dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen.

In de nieuwe wettekst zijn een paar uitzonderingen opgenomen. Ook bestaat er voor de moeder en de erkenner de mogelijkheid om te verklaren dat zij willen dat alleen de moeder het gezag over het kind uit gaat oefenen. Dit zal in de akte van erkenning worden vermeld.

Let wel op voor kinderen die vóór 1 januari 2023 zijn erkend geldt dat de ouders het gezamenlijk gezag nog wel dienen te regelen, ook als het kind ná 1 januari 2023 wordt geboren.

Voor meer informatie:
Tamara Putters
putters@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606