Handhaving relatiebeding creëert recht op inzage relaties

20 september 2017

In een zaak die bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch speelde, vorderde de werkgever van een ex-werknemer de nakoming van een relatiebeding, krachtens welke de werknemer zich, kort samengevat, gedurende een bepaalde periode diende te onthouden van het direct dan wel indirect benaderen van relaties van werkgever. In een door de ex-werknemer opgeworpen incident tot het treffen van voorlopige voorzieningen oordeelde het Hof dat de ex-werknemer een rechtmatig belang had bij het verkrijgen van een afschrift van een lijst met die relaties van de werkgever die hij niet actief of passief zou mogen benaderen, teneinde te voorkomen dat hij een boete zou verbeuren.

Hoewel de daartoe strekkende incidentele vordering van de werknemer werd afgewezen, beval het Hof op de voet van het bepaalde in artikel 22 Rv de werkgever om de gevorderde lijst van relaties in het geding over te leggen. Aldus dient een werkgever zich te realiseren dat handhaving van een relatiebeding ook de openlegging van een relatiebestand met zich kan meebrengen. Bijzondere aandacht voor de formulering van bedingen als de onderhavige blijft dus geboden.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:525

Voor meer informatie:
Frans Aartsen
aartsen@vzba.nl
T: 0341-420 606