Hoge Raad herstelt een misverstand: Schriftelijke verklaring van de curator bij een omzettingsverzoek is niet langer vereist

31 mei 2017

Tot voor kort was bij een verzoek tot omzetting van een faillissement in de schuldsanering in de zin van artikel 15b Fw een schriftelijke verklaring van de curator vereist, waarin is vermeld dat de curator heeft onderzocht of de gefailleerde aan zijn gezamenlijke schuldeisers een akkoord kan aanbieden in de zin van artikel 138 Fw en dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijk schuldregeling te komen (HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:589).

In het arrest van 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:696, overweegt de Hoge Raad dat die regel berust op een misverstand. Voldoende is dat de curator heeft onderzocht of de gefailleerde aan zijn gezamenlijke schuldeisers een akkoord kan aanbieden.

De Hoge Raad komt aldus terug van eerdere rechtspraak.

Voor meer informatie:
Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T:0341-420606