Hond bijt man, en dan?

6 december 2018

In de afgelopen periode heb ik een aantal slachtoffers van ernstige bijtincidenten mogen bijstaan bij de afwikkeling van hun letselschadezaak. Een hondenbeet kan zeer ernstig (blijvend) letsel tot gevolg hebben. Het slachtoffer, geconfronteerd met de kosten die hiermee samenhangen, vraagt zich dan af hoe hij deze schade kan verhalen. Mijn ervaring is dat (helaas) de bezitter van de hond een dergelijke schadeclaim vaak probeert af te houden met de stelling dat hij geen schuld heeft aan het bijtincident. Gelukkig voor het slachtoffer is dit niet relevant. Hoe zit het dan wel?

Risicoaansprakelijkheid
In het Burgerlijk Wetboek (boek 6 artikel 6:179) is vastgelegd dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door dat dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) zou hebben ontbroken indien hij de gedraging bewust zou hebben toegelaten (bijvoorbeeld een situatie van noodweer).

Dit betekent dat sprake is van een risicoaansprakelijkheid in plaats van een schuldaansprakelijkheid.

Met andere woorden, de bezitter van de hond is aansprakelijk bij een bijtincident ongeacht de vraag of hij hier iets aan kan doen. Grondslag van deze aansprakelijkheid is het gevaar dat in de eigen energie van het dier schuilt en het onberekenbare element dat daarin is gelegen. De wetgever heeft dat risico bij de bezitter van het dier willen laten.

Bij het voeren van het eerste verweer wordt er vaak door de bezitter van de hond niet aan gedacht dat de schade als gevolg van de hondenbeet onderdeel is van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Gewoonlijk is de schade die honden veroorzaken meeverzekerd op de polis van de aansprakelijkheidsverzekering.

Kortom: veroorzaakt uw hond onverhoopt schade bij een ander, meldt dit dan bij uw WA-verzekeraar. Zij kunnen dan de afwikkeling van de schadeclaim op een correcte wijze met het slachtoffer oppakken. Een voor iedereen vervelende en onnodige discussie kan daarmee worden voorkomen.

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606