In de kerstvakantie naar het buitenland met de kinderen? Vraag op tijd toestemming!

29 november 2023

In de kerstvakantie met je minderjarige kind(eren) op vakantie naar het buitenland? Denk aan het vragen van toestemming. In dit artikel licht ik kort de rechten en plichten van ouders bij een reis met hun minderjarige kind(eren) naar het buitenland toe.

Op grond van de wet is het uitgangspunt dat iedere met het gezag belaste ouder of voogd toestemming moet geven voordat je met de minderjarige(n) naar het buitenland mag reizen. Deze toestemming wordt gecontroleerd bij de paspoortcontrole. Een kind zonder toestemming naar het buitenland meenemen wordt aangemerkt als kinderontvoering . Hieronder maak ik onderscheid tussen de verschillende verdelingen van het gezag.

Ouder met eenhoofdig gezag
Als ouder met eenhoofdig gezag heeft u geen toestemming nodig van de andere ouder om met uw kind(eren) naar het buitenland te reizen. Het maakt niet uit of de andere ouder het kind wel heeft erkend, dit staat los van het hebben van gezag. Wel dient u de andere ouder te informeren over het verblijf in het buitenland.

Ouder met gezamenlijk gezag
In deze situatie is er toestemming van de thuisblijvende ouder vereist in het geval één van de ouders met de minderjarige(n) naar het buitenland reist. De thuisblijvende ouder dient toestemming te verlenen. Voor het verlenen van deze toestemming kan het Toestemmingsformulier reizen met minderjarig kind gebruikt worden. Indien de thuisblijvende ouder weigert de toestemming te verlenen dan kunt u vervangende toestemming vragen aan de rechter.

Ouder zonder gezag
Wanneer een ouder zonder gezag met een minderjarige(n) naar het buitenland wil reizen geldt het wettelijk uitgangspunt. De thuisblijvende en met het gezag belaste ouder dient toestemming te verlenen, bijvoorbeeld door het ‘Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland’ in te vullen voordat u met de minderjarige(n) naar het buitenland mag reizen.

TIP!

Vraag ruim van tevoren toestemming aan de andere ouder. De rechtbanken hebben voorafgaand aan de vakantieperiodes hun handen vol aan verzoeken voor vervangende toestemming. In het geval dat een ouder de toestemming weigert te verlenen dan dient de rechter zo spoedig mogelijk om vervangende toestemming gevraagd te worden.  De rechtbank kan dan voorafgaand aan de geplande vakantie nog oordelen over het verzoek.

Voor meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen ten aanzien van uw eigen situatie? Neem dan gerust contact op.

Nienke Broek
broek@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606