INDEXERING HUURLIBERALISATIEGRENS 2024

8 december 2023

Op 1 december 2023 is de jaarlijkse indexering voor de liberalisatiegrens bekendgemaakt.

Voor woningen waarvan de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst onder de liberalisatiegrens ligt, wordt de huurprijs in grote mate gereguleerd door de overheid. Ligt de aanvangshuurprijs boven die grens, spreekt men van verhuur in de vrije sector (geliberaliseerde sector). Die sector wordt in beginsel minder gereguleerd.

De liberalisatiegrens stijgt per 1 januari 2024 van € 808,06 naar € 879,66.

Dat betekent dat vanaf 1 januari 2024 t/m 30 juni 2024 een zelfstandige woning over tenminste 148 punten moet beschikken om in de vrije sector te kunnen worden verhuurd. Tot en met 31 december 2023 is daartoe een puntenaantal van 136 nog voldoende.

Voor woningen waarvan het puntenaantal tussen 136 en 148 ligt, kan het dus nog lonen om vóór 31 december 2023 een huurovereenkomst af te sluiten om die in de vrije sector onder te brengen. Let wel, een huurder dient de woning dan ook uiterlijk 31 december 2023 te gaan bewonen.

Voor meer informatie
Heeft u vragen of wenst u meer informatie over dit onderwerp dat van toepassing ? Neem dan gerust contact op.

Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606