IS EEN VERPLICHTING TOT BETALING IN BITCOIN EEN VORDERING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1 FAILLISSEMENTSWET?

31 mei 2018

De vordering tot uitbetaling in Bitcoin is aan te merken als een verifieerbare vordering en kan leiden tot een faillissement. Dat oordeelde de rechtbank Amsterdam op 14 februari 2018 (ECLI:NL:RBAMS:2018:869).

De rechtbank beargumenteerde dat als volgt:

“Een bitcoin bestaat, zo begrijpt de rechtbank, uit een unieke, digitaal versleutelde reeks van cijfers en letters opgeslagen op de harde schijf van de computer van de rechthebbende. Bitcoins worden ‘geleverd’ door het verzenden van bitcoins van de ene wallet naar de andere wallet. Bitcoins zijn op zichzelf staande waarde-bestanden, die bij een betaling rechtstreeks door de betaler aan de begunstigde worden geleverd. Hieruit volgt dat een bitcoin een waarde vertegenwoordigt en overdraagbaar is. Naar het oordeel van de rechtbank vertoont het hiermee kenmerken van een vermogensrecht. Een vordering tot betaling in bitcoin is dus te beschouwen als een vordering die voor verificatie in aanmerking komt.”

De verbintenis tot uitbetaling in Bitcoin is aldus een civielrechtelijke verplichting tot betaling. Betaalt uw bitcoinhandelaar, ondanks aanmaningen, u niet uit in Bitcoins? Heeft hij ook bij andere schuldeisers schulden? Dan kunt u bij de rechtbank zijn faillissement aanvragen.

Voor meer informatie:
Hasan Kaya
kaya@vzba.nl
T: 0341-420606