IS VERVANGENDE TOESTEMMING VAN DE RECHTER MOGELIJK VOOR HET GEVEN VAN EEN DUBBELE ACHTERNAAM AAN KINDEREN?

5 april 2024

Op 1 januari 2024 is de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam in werking getreden. Ouders hebben de mogelijkheid om kinderen die op of na 1 januari worden geboren de achternaam van beide ouders te geven. Voor kinderen die vóór 1 januari 2024 zijn geboren is het voor de duur van één jaar mogelijk dat kinderen van dezelfde ouders, geboren op of na 1 januari 2016, de geslachtsnaam van beide ouders in een door hen te bepalen volgorde verkrijgen.  

Wat nu als ouders het niet met elkaar eens zijn?   
In bepaalde gezagskwesties kunnen ouders wanneer zij het niet met elkaar eens zijn, denk bijvoorbeeld aan een verhuizing met de kinderen naar een andere woonplaats, een medische behandeling of vakantie naar het buitenland, vervangende toestemming aan de rechter vragen. De beslissing van de rechter vervangt dan de toestemming van de andere ouder.

Als één van de ouders de kinderen graag (alsnog) een dubbele achternaam wenst te geven en de andere ouder is het daar niet mee eens, zou de rechter dan een beslissing kunnen nemen die de toestemming van de andere ouder vervangt?

De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem heeft op 12 maart 2024 geoordeeld dat de Wet hier geen basis voor geeft. In de uitspraak heeft de rechtbank overwogen dat ouders zich tot de ambtenaar van de burgerlijke stand moeten wenden, als zij op grond van de nieuwe wet de geslachtsnaam van hun kind willen wijzigen. Daarbij is het nodig dat beide ouders instemmen met een wijziging van de geslachtsnaam van hun kind. Indien één van de ouders niet instemt, kan er geen wijziging van de geslachtsnaam plaatsvinden. Omdat de vader in deze zaak geen toestemming geeft voor de wijziging van de geslachtsnaam is een wijziging van de geslachtsnaam niet mogelijk. De rechtbank heeft daarom in deze zaak het verzoek van de moeder afgewezen.

Voor meer informatie:
Tamara Putters
putters@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606