Let op! Er is een nieuw formulier voor pensioenverevening na echtscheiding

19 november 2017

Op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten kan een gewezen echtgenoot, voor het recht op uitbetaling van het verevende deel van de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenrechten, zich rechtstreeks wenden tot de pensioenuitvoerder. Uitbetaling zal plaatsvinden met ingang van het moment waarop de vereveningsplichtige de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Om de uitbetaling rechtstreeks te ontvangen, dient de echtscheiding binnen twee jaar bij de pensioenuitvoerder te worden gemeld door middel van een voorgeschreven formulier, het zogenaamde ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’.

Op 16 oktober 2017 is een vernieuwde versie van het mededelingsformulier gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt 2017, nr. 59944). Het oude formulier werd vaak als moeilijk ervaren en daarom heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het formulier herzien en vereenvoudigd. Met stroomschema’s en een vereenvoudigde toelichting zou het formulier beter toegankelijk moeten zijn.

Een oud formulier dat vóór 19 oktober 2017 is ondertekend, kan nog tot 1 april 2018 bij de pensioenuitvoerder worden ingediend.

Voor meer informatie:
Tamara Putters
putters@vzba.nl
T: 0341- 420606