LETSELSCHADE BIJ KINDEREN

23 juli 2020

Een ongeval van een kind is ingrijpend. Als ouder bent u als vanzelfsprekend in de periode daarna vooral bezig met het herstel, de verzorging en de verpleging van uw kind. Daarbij wordt u wellicht ook geconfronteerd met de nodige kosten. Het Nederlandse Aansprakelijkheidsrecht geeft u de mogelijkheid de kosten die u ten behoeve van uw kind maakt op de aansprakelijke partij te verhalen met een beroep op artikel 6:107 van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer het gaat om een gewond kind dat niet door professionele hulpverleners maar door de ouders zelf wordt verpleegd en verzorgd brengt de redelijkheid mee dat het de rechter vrij staat te abstraheren van de omstandigheid dat die verplegende taken in werkelijkheid niet door hulpverleners worden vervuld, dat de ouders geen aanspraak op een geldelijke beloning jegens hun kind kunnen doen gelden voor al hun inspanningen en dat zij bij het vervullen van die taken geen inkomsten derven.

Voor de vrije tijd die de ouders hebben besteed aan de verzorging en verpleging van hun kind geldt als bovengrens dat de omvang van deze vergoeding in de regel niet hoger dient uit te vallen dan het geschatte bedrag van de bespaarde kosten van professionele hulp.

Uw kind heeft daarnaast wellicht de nodige eigen schade waarbij u kunt denken aan de kosten voor bijvoorbeeld vertraging in school (blijven zitten), maar ook toekomstig verlies van arbeidsvermogen.

Het verloop van het verdere leven van uw kind met letsel laat zich vaak nog lastig voorspellen. Het is dan ook af te raden in een vroeg stadium al een overeenkomst te sluiten met de verzekeraar van de aansprakelijke partij over een algehele schadeafwikkeling. Verstandiger is het te wachten tot uw kind meerderjarig is of bijvoorbeeld met een beroepsopleiding is gestart.

In de tussentijd kunt u afspraken maken over het ontvangen van periodieke voorschotten op de schade. Het is verstandig daarbij voor uw kind een speciale bankrekening met een zogeheten BEM-clausule te openen. Enkel met toestemming van de kantonrechter kan dan geld worden opgenomen. Deze toestemming wordt in de regel verstrekt voor de eigen directe kosten die u maakt als ouder.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Shanna van der Linden
vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606