Letselschade, wanneer is mijn claim verjaard?

7 maart 2018

Onlangs vroeg een slachtoffer mij of hij één jaar na het ongeval niet al te laat was met het claimen van zijn schade bij de aansprakelijke partij. Het geruststellende antwoord was dat hij nog ruim op tijd was. In de regel verjaart een dergelijke schadeclaim binnen vijf jaar. Van belang is te weten dat de verjaring niet altijd aanvangt op de dag van het ongeval. Dus ook als er al vijf jaar verstreken is sinds de schade toebrengende gebeurtenis hoeft u nog niet te laat te zijn.

Een dergelijke vordering tot schadevergoeding verjaart vijf jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop het slachtoffer zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden, artikel 3:310 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze bekendheid van het slachtoffer betreft daadwerkelijke (subjectieve) bekendheid met de schade. Het enkele vermoeden van schade volstaat niet.

Voor het aanvangen van de verjaringstermijn is echter niet vereist dat het slachtoffer bekend is met alle componenten of de gehele omvang van de schade als gevolg van de schade toebrengende gebeurtenis. Voldoende is dat het slachtoffer bekend is geworden met de schade die hij heeft geleden of lijdt als gevolg daarvan. Er hoeft nog niet enige schade te zijn geleden. Van belang is dat het slachtoffer kon verwachten dat hij schade zou kunnen lijden. De vraag is of de schade voorzienbaar is.

Daarbij vangt de verjaringstermijn aan op de dag na die waarop het slachtoffer daadwerkelijk in staat is een rechtsvordering tot schadevergoeding in te stellen.

Kortom, er zijn vele feiten en omstandigheden van belang bij de beoordeling van de vraag of schade nog verhaalbaar is.

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vzba.nl
T: 0341-420606