Letselschade, wie betaalt de kosten van de advocaat?

12 juli 2018

Helaas kom ik in de praktijk nog steeds tegen dat een slachtoffer zeer nadelige afspraken maakt met een belangenbehartiger over diens kosten. Deze afspraken houden dan in dat indien aansprakelijkheid komt vast te staan en de schade wordt verhaald het slachtoffer aan de belangenbehartiger een percentage van zijn schadevergoeding moet afdragen. Ook wel bekend als de zogeheten no cure no pay-afspraken.

Het deel van de schadevergoeding dat het slachtoffer in dat geval moet afdragen kan zeker bij uitkeringen van enkele tonnen bij een percentageafspraak hoog oplopen. Het maken van deze afspraak is voor een slachtoffer in dat geval zeer nadelig en ook vaak niet nodig.

Indien de aansprakelijkheid vaststaat dan dienen de kosten van de belangenbehartiger, ook de kosten van een letselschadeadvocaat, te worden vergoed door (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Deze kosten moeten dan wel redelijk zijn. In veel gevallen kost het inschakelen van een advocaat dus niets extra’s voor het slachtoffer.

Enkel in geval van eigen schuld of als er een procedure bij de rechter noodzakelijk is (en dat is niet vaak het geval) geldt een andere regeling. Indien dit aan de orde is zullen over de kosten voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden altijd met een LSA-advocaat duidelijke afspraken worden gemaakt (http://www.lsa.nl/wie-betaalt-kosten-letselschade).

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606