Mr. C. Gazendam nu ook MfN registermediator

4 augustus 2014

Vanaf 24 juli 2014 is mr. C.W.E. (Charlotte) Gazendam ingeschreven en aangesloten bij de Mediatorsfederatie Kwaliteitsregister Nederland.

Het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), onderdeel van de Mediatorsfederatie Nederland, heeft verklaard dat Charlotte Gazendam voldoet aan de door de SKM vastgestelde registratie- en vakbekwaamheidseisen. Daardoor kan ze, naast de registratie als vFAS mediator, ook de titel MfN registermediator dragen. Door de SKM wordt de kwaliteit van het werk van een mediator op regelmatige basis gecontroleerd.