Niet verlengen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een werknemer met uitgezaaide borstkanker; is dit verboden onderscheid?

3 mei 2024

Uitgangspunt is dat het een werkgever vrij staat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van de overeengekomen duur niet voort te zetten. Geldt dit echter ook indien sprake is van een ernstig zieke werknemer waarvan verbetering niet op voorhand duidelijk is. Is dan sprake van een chronische ziekte of handicap en levert dit verboden onderscheid op? De rechtbank Zeeland- West – Brabant heeft hier recent over geoordeeld. 

Verboden onderscheid
Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (‘Wgbh/cz’) is het verboden om onderscheid te maken op grond van een handicap of chronische ziekte bij het aangaan of beëindigen van een arbeidsbetrekking. Een handicap en/of chronische ziekte in de zin van de Wgbh/cz moet conform de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie worden opgevat als een beperking die met name het gevolg is van langdurige lichamelijke, geestelijke of psychische aandoeningen die in wisselwerking met diverse drempels de betrokkene kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen.

Casus
In de kwestie die voorlag bij de rechtbank Zeeland – West – Brabant was sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023. Anderhalve maand voor de afloop van de overeengekomen duur valt de werkneemster uit in verband met ziekte. Bij de werkneemster is uitgezaaide borstkanker geconstateerd en dient daarvoor te worden behandeld. De werkgever heeft de werkneemster op de laatste dag van de arbeidsovereenkomst medegedeeld dat haar arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd.

Volgens de werkneemster is de bij haar geconstateerde borstkanker een chronische ziekte zoals bedoeld in de Wgbh/cz. Door het niet verlengen van haar arbeidsovereenkomst heeft de werkgever verboden onderscheid gemaakt vanwege haar ziekte.

Oordeel Rechtbank
De rechtbank oordeelt dat de uitgezaaide borstkanker inderdaad een chronische ziekte is zoals bedoeld in de Wgbh/cz. Het feit dat de werknemer mogelijk volledig zal of kan herstellen, maakt dat niet anders. De werknemer zal in ieder geval nog een lange tijd onderworpen zijn aan extra controles waardoor zij wordt belet om op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen. De rechtbank meent dat dit voor de werkgever ook niet onbekend was.

Daarnaast staat vast dat de werkneemster altijd goed functioneerde. De werkgever heeft voor het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst geen nadere motivering willen geven maar juist toegezegd de werkneemster na haar herstel weer in dienst te willen nemen. Al deze omstandigheden hebben een sterk vermoeden opgeleverd dat de chronische ziekte van de werkneemster wel degelijk een rol heeft gespeeld bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.

De werkgever heeft de opdracht gekregen om te bewijzen dat de ziekte van de werkneemster geen rol heeft gespeeld bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever dit niet kan bewijzen dan levert dit hoogstwaarschijnlijk een verboden onderscheid in de zin van de Wghb/cz op.

Let op
Ondanks het uitgangspunt dat het een werkgever vrij staat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van de overeengekomen duur te beëindigen, is oplettendheid geboden. Juist bij zieke of enigszins beperkte werknemers kan onder omstandigheden sprake zijn van verboden onderscheid. In dergelijke kwesties is het dan ook raadzaam om tijdig informatie en advies in te winnen.

Voor meer informatie
Hebt u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust even contact op.

Luciënne ter Haar
terhaar@vzba.nl
T: 0341-420606