NOW aanvragen

Laatst aangepast per 31 maart 2020

Het coronavirus raakt ons allemaal. Ook u als ondernemer. Het kabinet heeft onlangs nieuwe maatregelen aangekondigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van die maatregelen en voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten van uw personeel.

Op dit moment wordt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid nog uitgewerkt en is het nog niet mogelijk om daar een beroep op te doen. Een aantal voorwaarden is al wel bekend:

  1. U vraagt geen ontslag op grond van bedrijfseconomische reden aan gedurende de tijd dat u een tegemoetkoming ontvangt.
  1. U krijgt vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming bij een omzetverlies van minimaal 20%.
  1. U ontvangt in beginsel een tegemoetkoming voor drie maanden. Mogelijk kan deze termijn worden verlengd.
  1. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom bij een omzetverlies van 100%. De hoogte van de vergoeding hangt af van het percentage weggevallen omzet.
  1. Op basis van de aanvraag ontvangt u een voorschot van 80%. Achteraf wordt vastgesteld wat het werkelijke omzetverlies is geweest.
  1. Voor aanvragen boven een bepaalde subsidieomvang is een accountantsverklaring vereist.

Voor meer informatie over de bovengenoemde voorwaarden, verwijzen wij u graag naar ons recente artikel over Arbeidsrechtelijk Q&A

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich als ondernemer in deze spannende tijden voornamelijk wilt richten op uw onderneming. Daarom nemen wij het indienen van een NOW-aanvraag graag uit handen. U richt zich op uw business, wij doen de rest.

Wat kunnen wij voor u betekenen:
Door alle details kunnen wij ons voorstellen dat u het overzicht verliest. Dankzij onze jarenlange ervaring in en kennis van het arbeidsrecht, zorgen wij ervoor dat uw aanvraag snel en correct wordt ingediend. Hiermee bespaart u tijd en weet u zeker dat het goed gaat.

Kosten:
Wij hanteren voor het voorbereiden en indienen van de NOW-aanvraag een vast bedrag van € 495,00 exclusief BTW.

Contact:
Wilt u gebruikmaken van onze diensten, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

De NOW-aanvragen kunnen vanaf 6 april a.s. worden ingediend. De verwachting is dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het UWV streeft er naar binnen 14 dagen na de aanvraag te kunnen uitbetalen. Het loont dan ook om de aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.